1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
  1. desk
   USA: de'sk UK: desk
  1. dead man
   USA: de'd mæ'n UK: ded mæn
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
asztaldísznoun
  1. centrepiece
   UK: sentəpiːs
  1. centre-piece
   UK: sentəpiːs
  1. centerpiece
   USA: se'ntəː·piː"s UK: sentəpiːs
asztalfutónoun
  1. runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
asztalfőn ülv
  1. pour out
   USA: pɔː'r aʊ't UK: pɔːr aʊt
asztali bornoun
  1. table wine
   USA: teɪ'bʌ·l waɪ'n UK: teɪbl waɪn
asztali (boros) üvegnoun
  1. decanter
   UK: dɪkæntər
asztali ecet és olajtartóexp
  1. pair of castors
   UK: peər ɔv kɑstəz
  1. castors
   UK: kɑstəz
asztali edényekexp
  1. the dishes
   USA: ðiː· dɪ'ʃʌ·z UK: ðiː dɪʃɪz
  1. dishes
   USA: dɪ'ʃʌ·z UK: dɪʃɪz
asztali esztergaexp
  1. bench lathe
   USA: be'ntʃ leɪ'ð UK: bentʃ leɪð
asztali evőeszköztámasznoun
asztali futónoun
  1. runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
asztali imanoun
  1. Grace
   USA: greɪ's UK: greɪs
asztali késnoun
asztali készletnoun
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
asztali lámpaexp
  1. desk lamp
   USA: de'sk læ'mp UK: desk læmp
asztali számológépexp
  1. desk calculator
   USA: de'sk kæ'lkyʌ·leɪ"təː· UK: desk kælkjʊleɪtər
asztali sónoun
  1. table salt
   USA: teɪ'bʌ·l sɔː'lt UK: teɪbl sɔlt
asztali áldásexp
  1. Grace
   USA: greɪ's UK: greɪs
asztali üvegnoun
  1. decanter
   UK: dɪkæntər
asztalitenisznoun
  1. table tennis
   USA: teɪ'bʌ·l te'nɪ"s UK: teɪbl tenɪs
  1. ping-pong
   USA: pɪ'ŋpɔː·ŋ UK: pɪŋpɔŋ
Report or add missing word to a dictionary...