COVID-19 Fight
26 matches in 9 dictionaries. Details
általában4
  1. usually
   USA: yuː'ʒʌ·liː· UK: juːʒəliː
  1. overall
   USA: oʊ'vəː·ɔː"l UK: oʊvərɔːl
  1. ordinarily
   USA: ɔː"rdʌ·ne'rʌ·liː· UK: ɔːdɪnərəliː
  1. in the mains
   USA: ɪ'n ðiː· meɪ'nz UK: ɪn ðiː meɪnz
  1. in the gross
   USA: ɪ'n ðiː· groʊ's UK: ɪn ðiː groʊs
  1. in principle
   USA: ɪ'n prɪ'nsʌ·pʌ·l UK: ɪn prɪnsəpl
  1. in most cases
   USA: ɪ'n moʊ's keɪ'sʌ·z UK: ɪn moʊst keɪsɪz
  1. in general
   USA: ɪ'n ʤe'nrʌ·l UK: ɪn ʤenrəl
  1. generally
   USA: ʤe'nrʌ·liː· UK: ʤenrəliː
  1. general / in -
   USA: ʤe'nrʌ·l ɪ'n UK: ʤenrəl ɪn
  1. commonly
   USA: kɔ'mʌ·nliː· UK: kɔmənliː
  1. at large
   USA: æ't lɔ'rʤ UK: ət lɑʤ
  1. as usual
   USA: e'z yuː'ʒuː·ʌ·l UK: əz juːʒʊəl
  1. as a rule
   USA: e'z eɪ' ruː'l UK: əz eɪ ruːl
általában biztonságosnak ítélt13
  1. GRAS (Generally Recognized As Safe)
   USA: grɔ' ʤe'nrʌ·liː· re'kʌ·gnaɪ"zd e'z seɪ'f UK: grɑ ʤenrəliː rekəgnaɪzd əz seɪf
általában véve13
  1. in general terms
   USA: ɪ'n ʤe'nrʌ·l təː'mz UK: ɪn ʤenrəl təːmz
kötelezettség - Általában egy adott programirányító egység (PMU) által, valamely program céljára tett pénzügyi kötelezettségvállalásra használják. (PHARE)1
  1. commitments
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nts UK: kəmɪtmənts
kerek, általában vöröses, fahéjas édesség3
intézkedés - A Phare-nál általában a "program" szóval azonos értelemben használják. (PHARE)1
  1. measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
kiváltó ok, eredeti ok, ős-ok általában akkor használatos, amikor egy eseménysorozat eredeti okát keressük13
  1. root cause
   USA: ruː't kɔ'z UK: ruːt kɔːz
1. (bizományosi) jutalék; 2. bizottság - Nagybetűvel írva általában az Európai Bizottságra (European Commission) vonatkozik. (PHARE)1
  1. commission
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: kəmɪʃn
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket.13
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU)13
  1. contracting officer
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
program- v. projektirányító egység - A program végrehajtása a partnerországok területén az érintett minisztériumoknál, állami hivataloknál és más, érintett intézményeknél létesített programirányító egységek feladata. Az egységek személyzete általában az a13
általában4
  1. im allgemeinen
   'ɪm algə'maɪnən
  1. generell
   genə'rɛl
  1. durchwegs
   'dʊɐçveːks
  1. durchweg
   'dʊɐçveːk
  1. allgemein
   algə'maɪn
általában /röv./13
általábanundef
nő általában1
  1. 6.3|1.7 6.3|1.7 femminella
   n
  1. 6.3|1.7 6.3|1.7 feminella
   n
útburkolat általában
  1. lastrico
   lástrico
az emberek általában
az emberek általában1
  1. 3.3 publico
   0
  1. pubblico
   0 púbblico
Report or add missing word to a dictionary...