COVID-19 Fight
206 matches in 9 dictionaries. Details
általános örökösexp
  1. sole heir
   USA: soʊ'l e'r UK: soʊl eər
  1. residuary legatee
   UK: rɪzɪdjʊəriː legətiː
általánosságnoun
  1. universality
   USA: yuː"nɪ·vəː·sæ'lʌ·tiː· UK: juːnɪvəːsælɪtiː
  1. ordinariness
   UK: ɔːdɪnərɪnɪs
  1. generality
   USA: ʤe"nəː·æ'lʌ·tiː· UK: ʤenərælɪtiː
általánosságbanexp
  1. as a general rule
   USA: e'z eɪ' ʤe'nrʌ·l ruː'l UK: əz eɪ ʤenrəl ruːl
általánosságban szólvaexp
  1. generally speaking
   USA: ʤe'nrʌ·liː· spiː'kɪ·ŋ UK: ʤenrəliː spiːkɪŋ
általánossá teszv
  1. universalize
   UK: juːnɪvəːsəlaɪz
általános szabályok (EU)exp
  1. general regulations
   USA: ʤe'nrʌ·l re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·nz UK: ʤenrəl regjʊleɪʃnz
általános szabályok (PHARE)exp
  1. general regulations
   USA: ʤe'nrʌ·l re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·nz UK: ʤenrəl regjʊleɪʃnz
Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt. (PHARE)exp
általános tapsnoun
  1. salvo
   USA: sæ'lvoʊ· UK: sælvoʊ
általános választásexp
  1. general election
   USA: ʤe'nrʌ·l ʌ·le'kʃʌ·n UK: ʤenrəl ɪlekʃn
általános választójognoun
  1. universal suffrage
   USA: yuː"nɪ·vəː'sʌ·l sʌ'frɪ·ʤ UK: juːnɪvəːsl sʌfrɪʤ
általános verekedésnoun
  1. free fight
   USA: friː' faɪ't UK: friː faɪt
merész általánosításexp
  1. sweeping generalization
   USA: swiː'pɪ·ŋ ʤe"nrʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: swiːpɪŋ ʤenrəlaɪzeɪʃn
túlzóan általánositó kifejezésexp
  1. sweeping statement
   USA: swiː'pɪ·ŋ steɪ'tmʌ·nt UK: swiːpɪŋ steɪtmənt
túlzóan általánosító kijelentésexp
  1. sweeping statement
   USA: swiː'pɪ·ŋ steɪ'tmʌ·nt UK: swiːpɪŋ steɪtmənt
áruk általános összegző leírása (EU)exp
  1. general summary description of goods
   USA: ʤe'nrʌ·l sʌ'məː·iː· dʌ·skrɪ'pʃʌ·n ʌ·v gʊ'dz UK: ʤenrəl sʌməriː dɪskrɪpʃn ɔv gʊdz
áruk általános összegző leírása (PHARE)exp
  1. general summary description of goods
   USA: ʤe'nrʌ·l sʌ'məː·iː· dʌ·skrɪ'pʃʌ·n ʌ·v gʊ'dz UK: ʤenrəl sʌməriː dɪskrɪpʃn ɔv gʊdz
nagy általánosságbanadv
  1. broadly
   USA: brɔː'dliː· UK: brɔːdliː
emberek általánosságban véveexp
  1. people at large
   USA: piː'pʌ·l æ't lɔ'rʤ UK: piːpl ət lɑʤ
az az általános nézet, hogyexp
  1. it is generally believed that
   USA: ʌ·t ʌ·z ʤe'nrʌ·liː· bʌ·liː'vd ðʌ·t UK: ɪt ɪz ʤenrəliː bɪliːvd ðət
Report or add missing word to a dictionary...