COVID-19 Fight
22 matches in 9 dictionaries. Details
átalakulásnoun
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
  1. transmutation
   UK: trænzmjuːteɪʃn
  1. humor transmogrification
   UK: trænzmɔgrɪfɪkeɪʃn
  1. transformation
   USA: træ"nsfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: trænsfəmeɪʃn
  1. transfiguration
   UK: trænsfɪgəreɪʃn
  1. metamorphosis
   USA: me"tʌ·mɔː'rfʌ·sʌ·s UK: metəmɔːfəsɪs
  1. metamorphosis, metamorphoses
   UK: metəmɔːfəsɪs metəmɔːfoʊzɪz
  1. interchange
   USA: ɪ"nəː·tʃeɪ'nʤ UK: ɪntətʃeɪnʤ
  1. conversion
   USA: kʌ·nvəː'ʒʌ·n UK: kənvəːʃn
  1. altering
   USA: ɔː'ltəː·ɪ·ŋ UK: ɔːltərɪŋ
  1. alteration
   USA: ɔː"ltəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɔːltəreɪʃn
átalakul(áson esik át)exp
  1. undergo a transformation
   USA: ʌ"ndəː·goʊ' eɪ' træ"nsfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: ʌndəgoʊ eɪ trænsfəmeɪʃn
gyökeres átalakulásnoun
  1. revolution
   USA: re"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: revəluːʃn
súlyponti ágazat - A Phare tevékenysége a partnerországok súlyponti ágazataira összpontosul. A Phare finanszírozás alapterületei valamennyi érintett országban azonosak, jóllehet az országok az átalakulás eltérő fázisaiban vannak. E súlyponti területek közexp
átalakulásnoun
  1. r Wechsel
   'vɛksəl
   1. pluralForm:
   2. Wechsel
   1. genitiveForm:
   2. Wechsels
  1. e Wandlung
   'vandlʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Wandlungen
   1. genitiveForm:
   2. Wandlung
  1. r Wandel
   'vandəl
   1. genitiveForm:
   2. Wandels
  1. r Übergang
   1. genitiveForm:
   2. Übergangs
  1. e Transformation
   transfɔɐma'tsioːn
átalakulásnoun
átalakulásundef
átalakulásundef
 1. külsőleg
 2. külsőleg
  1. rare literary trasfiguramento
 3. külsőleg
 4. társ. pol econ
 5. hátrányosan
átalakulásnoun
  1. metamorfosi
   f inv metamórfosi
  1. literary avatara
   m
  1. literary avatar
   m inv avatár, helytelenül ávatar
átalakulás lárvából kifejlett példánnyánoun
  1. metamorfosi
   f inv metamórfosi
fokozatos átalakulásundef
részecske átalakulása a megfelelő antirészecskévéundef
energia átalakulása anyaggáundef
étel átalakulása gyomortartalommá / gyomorpéppéundef
a must átalakulása borráundef
vulkanikus kőzet mélységi átalakulása a környezet hatásáraundef
átalakulásundef
  1. demokratikus átalakulások/reformok
    1. демократични -я
átalakulásnoun
Report or add missing word to a dictionary...