átalakulásnoun
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
  1. transmutation
   UK: trænzmjuːteɪʃn
  1. humor transmogrification
   UK: trænzmɔgrɪfɪkeɪʃn
  1. transformation
   USA: træ"nsfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: trænsfəmeɪʃn
  1. transfiguration
   UK: trænsfɪgəreɪʃn
  1. metamorphosis
   USA: me"tʌ·mɔː'rfʌ·sʌ·s UK: metəmɔːfəsɪs
  1. metamorphosis, metamorphoses
   UK: metəmɔːfəsɪs metəmɔːfoʊzɪz
  1. interchange
   USA: ɪ"nəː·tʃeɪ'nʤ UK: ɪntətʃeɪnʤ
  1. conversion
   USA: kʌ·nvəː'ʒʌ·n UK: kənvəːʃn
  1. altering
   USA: ɔː'ltəː·ɪ·ŋ UK: ɔːltərɪŋ
  1. alteration
   USA: ɔː"ltəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɔːltəreɪʃn
átalakul(áson esik át)exp
  1. undergo a transformation
   USA: ʌ"ndəː·goʊ' eɪ' træ"nsfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: ʌndəgoʊ eɪ trænsfəmeɪʃn
gyökeres átalakulásnoun
  1. revolution
   USA: re"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: revəluːʃn
súlyponti ágazat - A Phare tevékenysége a partnerországok súlyponti ágazataira összpontosul. A Phare finanszírozás alapterületei valamennyi érintett országban azonosak, jóllehet az országok az átalakulás eltérő fázisaiban vannak. E súlyponti területek közexp
Report or add missing word to a dictionary...