COVID-19 Fight
COVID-19 Fight
31 matches in 7 dictionaries. Details
égitestnoun
  1. orb
   USA: ɔː'rb UK: ɔːb
  1. luminary
   USA: luː'mʌ·ne"riː· UK: luːmɪnəriː
  1. slang lamp
   USA: læ'mp UK: læmp
  1. heavenly body
   USA: he'vʌ·nliː· bɔ'diː· UK: hevnliː bɔdiː
  1. celestial body
   USA: sʌ·le'stʃʌ·l bɔ'diː· UK: sɪlestɪəl bɔdiː
  1. ball
   USA: bɔː'l UK: bɔːl
égitestek pozíciójanoun
  1. ephemeris
   UK: ɪfemərɪs
lenyugszik (égitest)v
  1. set, set
   USA: se't se't UK: set set
nap (égitest)v
  1. sun
   USA: sʌ'n UK: sʌn
világító égitestnoun
  1. luminary
   USA: luː'mʌ·ne"riː· UK: luːmɪnəriː
pálya (égitesté)noun
  1. orbit
   USA: ɔː'rbʌ·t UK: ɔːbɪt
szélsötétedés (csillagászatban, égitesté)exp
  1. darkening of the limb
   USA: dɔ'rknɪ·ŋ ʌ·v ðiː· lɪ'm UK: dɑkənɪŋ ɔv ðiː lɪm
égitestnoun
  1. r Globus
   'gloːbʊs
   1. pluralForm:
   2. Globusse
   3. Globusben
   1. genitiveForm:
   2. Globusses
   3. Globus
  1. s Gestirn
   gə'ʃtɪɐn
   1. pluralForm:
   2. Gestirne
   1. genitiveForm:
   2. Gestirnes
   3. Gestirns
nap (égitest)noun
  1. e Sonne
   'zɔnə
   1. pluralForm:
   2. Sonnen
   1. genitiveForm:
   2. Sonne
égitestnoun
égitestundef
égitest-undef
égitestnoun
  1. old literary mondo
   0
égitestek helyzetének meghatározására szolgáló eszközundef
égitestekkel, csillagokkal kapcsolatosadj
égitestekkel kapcsolatosundef
égitestek méretének meghatározásaundef
  1. uranometria
   uranometría
égitestek mozgásanoun
égitest elliptikus pályájanoun
égitest első egyenlítői koordinátájaundef
Report or add missing word to a dictionary...