COVID-19 Fight
23 matches in 9 dictionaries. Details
élelmezés1
  1. sustenance
   USA: sʌ'stʌ·nʌ·ns UK: sʌstɪnəns
  1. provisioning
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nɪ·ŋ UK: prəvɪʒnɪŋ
  1. nutrition
   USA: nuː·trɪ'ʃʌ·n UK: njuːtrɪʃn
  1. keeping
   USA: kiː'pɪ·ŋ UK: kiːpɪŋ
  1. keep
   USA: kiː'p UK: kiːp
  1. feeding
   USA: fiː'dɪ·ŋ UK: fiːdɪŋ
  1. catering
   USA: keɪ'təː·ɪ·ŋ UK: keɪtərɪŋ
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
élelmezési hivatal1
 1. 355
  1. commissariat
   UK: kɔmɪseərɪət
élelmezési iroda1
élelmezési tiszt1
  1. purser
   USA: pəː'səː· UK: pəːsər
élelmezés lakással1
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
élelmezés1
  1. e Verpflegung
   fɛɐ'pfleːgʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Verpflegungen
   1. genitiveForm:
   2. Verpflegung
élelmezés
 1. ellátás
élelmezés
élelmezésbiológus
élelmezés-egészségügyi terápia
  1. nutriterapia
   nutriterapía
élelmezési3
élelmezési tiszt
 1. hajózás
hadsereg élelmezési felelőse1
 1. ókori Róma
a lakosság élelmezésére kiosztott éves gabonatermés
 1. ókori Róma
élelmezési
  1. élelmezési tartalékok, élelmiszertartalékok
    1. -лни припаси
  2. élelmiszeripar, élelmezési ipar
    1. -лна промишленост
  1. élelmezési cikkek
    1. ~и стоки
élelmezési fejadag
élelmezéstudomány
század/üteg élelmezési katonája
Report or add missing word to a dictionary...