COVID-19 Fight
31 matches in 9 dictionaries. Details
élelmezv
  1. victual
   UK: vɪtl
  1. ration
   USA: reɪ'ʃʌ·n UK: ræʃn
  1. cater
   USA: keɪ'təː· UK: keɪtər
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
élelmezésnoun
  1. sustenance
   USA: sʌ'stʌ·nʌ·ns UK: sʌstɪnəns
  1. provisioning
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nɪ·ŋ UK: prəvɪʒnɪŋ
  1. nutrition
   USA: nuː·trɪ'ʃʌ·n UK: njuːtrɪʃn
  1. keeping
   USA: kiː'pɪ·ŋ UK: kiːpɪŋ
  1. keep
   USA: kiː'p UK: kiːp
  1. feeding
   USA: fiː'dɪ·ŋ UK: fiːdɪŋ
  1. catering
   USA: keɪ'təː·ɪ·ŋ UK: keɪtərɪŋ
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
élelmezési hivatalnoun
 1. mil
  1. commissariat
   UK: kɔmɪseərɪət
élelmezési irodanoun
élelmezési tisztnoun
  1. purser
   USA: pəː'səː· UK: pəːsər
élelmezés lakássalnoun
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
élelmezőnoun
  1. caterer
   USA: keɪ'təː·əː· UK: keɪtərər
élelmezv
élelmezésnoun
  1. e Verpflegung
   fɛɐ'pfleːgʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Verpflegungen
   1. genitiveForm:
   2. Verpflegung
élelmezésundef
 1. ellátás
élelmezésundef
élelmezésbiológusundef
élelmezés-egészségügyi terápiaundef
  1. nutriterapia
   nutriterapía
élelmezésiadj
élelmezési tisztundef
 1. hajózás
élelmezőtisztnoun
 1. naut
 2. naut
hadsereg élelmezési felelősenoun
 1. ókori Róma
a lakosság élelmezésére kiosztott éves gabonatermésundef
 1. ókori Róma
Report or add missing word to a dictionary...