COVID-19 Fight
135 matches in 9 dictionaries. Details
épületnoun
  1. premises
   USA: pre'mʌ·sʌ·z UK: premɪsɪz
 1. techn
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. erection
   USA: ɪ·re'kʃʌ·n UK: ɪrekʃn
  1. edifice
   USA: e'dʌ·fʌ·s UK: edɪfɪs
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. building
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ UK: bɪldɪŋ
épületállványnoun
  1. scaffold
   USA: skæ'fʌ·ld UK: skæfoʊld
épületcsoportnoun
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
épületesadj
  1. edifying
   USA: e'dʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: edɪfaɪɪŋ
épületes beszédv
  1. jaw
   USA: ʤɔː' UK: ʤɔː
épületet emelv
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
épületet emelőnoun
  1. erector
   USA: ɪ·re'ktəː· UK: ɪrektər
épületet építőnoun
  1. erector
   USA: ɪ·re'ktəː· UK: ɪrektər
épületet tartó emberalakexp
  1. atlas, atlantes
   UK: ætləs ætlæntiːz
épületfanoun
  1. timber
   USA: tɪ'mbəː· UK: tɪmbər
  1. lumber
   USA: lʌ'mbəː· UK: lʌmbər
épületfa feldolgozásaexp
  1. cutting of timber
   USA: kʌ'tɪ·ŋ ʌ·v tɪ'mbəː· UK: kʌtɪŋ ɔv tɪmbər
épületfatelepexp
  1. timber yard
   USA: tɪ'mbəː· yɔ'rd UK: tɪmbər jɑd
épületgépészetexp
  1. building engineering
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ e"nʤʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: bɪldɪŋ enʤɪnɪərɪŋ
épületgerendanoun
 1. arch
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
épülethomlokzatnoun
  1. facade
   USA: fʌ·sɔ'd
épületkőnoun
 1. arch
  1. ashlar
   UK: æʃlə
épület oldalszárnyanoun
  1. flank
   USA: flæ'ŋk UK: flæŋk
épületsaroknoun
  1. coign
   UK: kɔɪn
épületsornoun
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
épületszárnynoun
  1. wing
   USA: wɪ'ŋ UK: wɪŋ
  1. annexe
   UK: æneks
  1. annex
   USA: ʌ·ne'ks UK: əneks
Report or add missing word to a dictionary...