COVID-19 Fight
33 matches in 6 dictionaries. Details
értelmetlenadj
  1. void of sense
   USA: vɔɪ'd ʌ·v se'ns UK: vɔɪd ɔv sens
  1. unreasoning
   USA: ʌ·nriː'znɪ·ŋ UK: ʌnriːzənɪŋ
  1. unmeaning
   UK: ʌnmiːnɪŋ
  1. unintelligible
   USA: ʌ"nɪ"nte'lʌ·ʤʌ·bʌ·l UK: ʌnɪntelɪʤəbl
  1. senseless
   USA: se'nslʌ·s UK: senslɪs
  1. rambling
   USA: ræ'mbʌ·lɪ·ŋ UK: ræmblɪŋ
  1. pointless
   USA: pɔɪ'ntlʌ·s UK: pɔɪntlɪs
  1. mindless
   USA: maɪ'ndlʌ·s UK: maɪndlɪs
  1. meaningless
   USA: miː'nɪ·ŋlʌ·s UK: miːnɪŋləs
  1. it's no use
   USA: ʌ·ts noʊ' yuː'z UK: ɪts noʊ juːz
  1. insensate
   UK: ɪnsenseɪt
  1. fatuous
   USA: fæ'tʃʌ·wʌ·s UK: fætʃʊəs
  1. devoid of sense
   USA: dɪ·vɔɪ'd ʌ·v se'ns UK: dɪvɔɪd ɔv sens
  1. beyond reason
   USA: biː"ɔː'nd riː'zʌ·n UK: bɪjɔnd riːzən
értelmetlen beszédnoun
  1. jargon
   USA: ʤɔ'rgʌ·n UK: ʤɑgən
értelmetlen, hiábavalóadj
  1. pointless
   USA: pɔɪ'ntlʌ·s UK: pɔɪntlɪs
értelmetlenségnoun
  1. meaninglessness
   UK: miːnɪŋləsnəs
  1. futility
   USA: fyuː·tɪ'lʌ·tiː· UK: fjuːtɪlɪtiː
értelmetlenüladv
  1. unintelligibly
   UK: ʌnɪntelɪʤəbliː
  1. pointlessly
   UK: pɔɪntlɪsliː
értelmetlen zagyvalékexp
  1. balderdash
   USA: bɔː'ldəː·dæ"ʃ UK: bɔːldədæʃ
nonszensz, értelmetlennoun
  1. nonsense
   USA: nɔ'nse·ns UK: nɔnsns
értelmetlenségnoun
  1. e Ungereimtheit
   1. pluralForm:
   2. Ungereimtheiten
   1. genitiveForm:
   2. Ungereimtheit
  1. e Sinnlosigkeit
   'zɪnloːzɪçkaɪt
   1. pluralForm:
   2. Sinnlosigkeiten
   1. genitiveForm:
   2. Sinnlosigkeit
  1. figurative r Mist
   'mɪst
   1. pluralForm:
   2. Miste
   1. genitiveForm:
   2. Mistes
  1. r Humbug
   'hʊmbʊk
   1. genitiveForm:
   2. Humbugs
értelmetlen beszédnoun
értelmetlenségnoun
értelmetlenadj
 1. beszéd, érvelés
  1. old buro
 2. beszéd, érvelés
  1. buio
   tsz: bui
 3. dolog
értelmetlen beszédundef
értelmetlen dolgokat mondundef
értelmetlen dologundef
  1. sproposito
   spropósito
értelmetlen formaságundef
értelmetlen, gyakran nemlétező szavakat tartalmazó írásundef
 1. skizofréniában
  1. schizografia
   schizografía
Report or add missing word to a dictionary...