COVID-19 Fight
22 matches in 7 dictionaries. Details
értelmezésnoun
  1. representation
   USA: re"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: reprɪzenteɪʃn
  1. reading
   USA: riː'dɪ·ŋ UK: riːdɪŋ
  1. interpretation
   USA: ɪ"ntəː"prʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪntəːprɪteɪʃn
  1. explanation
   USA: e"ksplʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ekspləneɪʃn
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
értelmezési tartománynoun
  1. domain
   USA: doʊ·meɪ'n UK: doʊmeɪn
téves értelmezésnoun
  1. misconception
   USA: mɪ"skʌ·nse'pʃʌ·n UK: mɪskənsepʃn
értelmezésnoun
  1. e Deutung
   'dɔʏtʊŋ
  1. e Deute
   'dɔʏtə
   1. pluralForm:
   2. Deuten
   1. genitiveForm:
   2. Deute
  1. e Auslegung
   1. pluralForm:
   2. Auslegungen
   1. genitiveForm:
   2. Auslegung
értelmezés, magyarázatexp
értelmezésundef
tág értelmezésundef
értelmezésnoun
  1. parafrasi
   f inv paráfrasi
  1. old parafrase
   f
értelmezésiundef
értelmezési tartományundef
 1. IT
  1. dominio
   domínio
értelmezéstanundef
  1. ermeneutica
   ermenéutica
értelmezéstudományundef
  1. ermeneutica
   ermenéutica
eltérő értelmezésnoun
 1. szövegkritikában
téves értelmezésundef
  1. literary controsenso
téves értelmezésnoun
  1. equivoco
   0 tsz: -ci equívoco
tágabb értelem / értelmezésundef
kétféle megoldást / értelmezést kínálóundef
a Szentírás szó szerinti értelmezéséhez ragaszkodó dogmatikusnoun
Report or add missing word to a dictionary...