COVID-19 Fight
21 matches in 6 dictionaries. Details
érzékelésnoun
  1. sensation
   USA: se·nseɪ'ʃʌ·n UK: senseɪʃn
  1. perception
   USA: pəː·se'pʃʌ·n UK: pəsepʃn
  1. feeling
   USA: fiː'lɪ·ŋ UK: fiːlɪŋ
  1. feel
   USA: fiː'l UK: fiːl
 1. electric telco
  1. detection
   USA: dʌ·te'kʃʌ·n UK: dɪtekʃn
érzékelésiadj
  1. sensory
   USA: se'nsəː·iː· UK: sensəriː
érzékelési csatornanoun
  1. modality
   USA: mʌ·dæ'lʌ·tiː· UK: moʊdælɪtiː
break érzékelésnoun
érzékszervi érzékelésnoun
  1. sense perception
   USA: se'ns pəː·se'pʃʌ·n UK: sens pəsepʃn
érzékelésnoun
érzékelésnoun
 1. detektorral
érzékelésnoun
érzékelésundef
érzékelés áttétele szervek közöttundef
 1. fiziol.
  1. simpatia
   simpatía
érzékelésiundef
érzékelésiadj
érzékelésre képesadj
érzékelésre képes, alkalmasadj
  1. sensibile
   sensíbile
az érzékelés tárgyanoun
 1. philos
  1. sensibile
   m sensíbile
képesség kisugárzások érzékeléséreundef
nézet, amely szerint a megismerés alapja csak az érzékelés lehetundef
érzékelésen túliundef
  1. érzékelésen túli ismeret
    1. -вно познание
Report or add missing word to a dictionary...