COVID-19 Fight
18 matches in 7 dictionaries. Details
észreveszv
  1. take notice (of)
   USA: teɪ'k noʊ'tʌ·s ʌ·v UK: teɪk noʊtɪs ɔv
  1. spy
   USA: spaɪ' UK: spaɪ
  1. informal spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. Ha észreveszel bármilyen hibát a cikkben, csak jelöld meg ceruzával.
    1. If you spot any mistakes in the article just mark them with a pencil.
  1. remark
   USA: riː·mɔ'rk UK: rɪmɑk
  1. perceive
   USA: pəː·siː'v UK: pəsiːv
  1. observe
   USA: ʌ·bzəː'v UK: əbzəːv
  1. notice
   USA: noʊ'tʌ·s UK: noʊtɪs
  1. notice / take - (of)
   USA: noʊ'tʌ·s teɪ'k ʌ·v UK: noʊtɪs teɪk ɔv
  1. espy
   USA: e'spiː· UK: ɪspaɪ
  1. discern
   USA: dɪ"səː'n UK: dɪsəːn
  1. descry
   UK: dɪskraɪ
  1. catch sight
   USA: kæ'tʃ saɪ't UK: kætʃ saɪt
  1. beheld
   UK: bɪheld
észrevesziexp
  1. catch sight of
   USA: kæ'tʃ saɪ't ʌ·v UK: kætʃ saɪt ɔv
észrevesz,megfigyelnoun
  1. discerne
   UK: dɪsəːn
észrevesz/meglát vmtv
  1. set one's eyes on
   USA: se't wʌ'nz aɪ'z ɔ'n UK: set wʌnz aɪz ɔn
észrevesz vkitv
  1. catch sight of sy
   USA: kæ'tʃ saɪ't ʌ·v saɪ'
kinyomoz, észrevesz, megfigyelv
  1. detect
   USA: dʌ·te'kt UK: dɪtekt
más szemében a szálkát is észrevesziexp
  1. behold the mote in the brother's eye
   USA: bʌ·hoʊ'ld ðiː· moʊ't ɪ'n ðiː· brʌ'ðəː·z aɪ' UK: bɪhoʊld ðiː moʊt ɪn ðiː brʌðəz aɪ
észreveszv
észrevesz vkit/vmitexp
észrevesz vmit vkinexp
észrevesz vmitundef
futólag észreveszundef
észreveszikundef
észreveszv
Report or add missing word to a dictionary...