COVID-19 Fight
211 matches in 9 dictionaries. Details
ételnoun
  1. victuals
   UK: vɪtlz
  1. viand
   UK: vaɪənd
  1. informal tack
   USA: tæ'k UK: tæk
  1. scarf
   USA: skɔ'rf UK: skɑf
  1. nutriment
   UK: njuːtrɪmənt
  1. nourishment
   USA: nəː'ɪ·ʃmʌ·nt UK: nʌrɪʃmənt
  1. mess
   USA: me's UK: mes
  1. Most azt mondta Amnon Támárnak: Hozd be nekem az ételt a belső szobába, hogy a kezedből ehessek.
    1. Ammon said to Thamar: Bring the mess into the chamber, that I may eat at your hand.
  1. old meat
   USA: miː't UK: miːt
  1. meal
   USA: miː'l UK: miːl
  1. jock
   USA: ʤɔ'k
  1. food
   USA: fuː'd UK: fuːd
  1. fare
   USA: fe'r UK: feər
  1. eating
   USA: iː'tɪ·ŋ UK: iːtɪŋ
  1. eatables
   UK: iːtəblz
  1. slang US dub
   USA: dʌ'b UK: dʌb
  1. dish
   USA: dɪ'ʃ UK: dɪʃ
  1. cheer
   USA: tʃɪ'r UK: tʃɪər
ételadagnoun
  1. helping
   USA: he'lpɪ·ŋ UK: helpɪŋ
  1. gob
   USA: gɔ'b UK: gɔb
ételadománynoun
  1. handout
   USA: hæ'ndaʊ"t UK: hændaʊt
ételautomataexp
étel/ennivalóexp
  1. eat ups
   USA: iː't ʌ'ps UK: iːt ʌps
ételfelvonónoun
ételhordónoun
étel-italnoun
  1. cakes and ale
   USA: keɪ'ks ʌ·nd eɪ'l UK: keɪks ənd eɪl
ételkóstolónoun
  1. old taster
   USA: teɪ'stəː· UK: teɪstər
étellel megrakott asztalnoun
  1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
ételmaradéknoun
  1. scrapings
   USA: skreɪ'pɪ·ŋz UK: skreɪpɪŋz
  1. broken meat
   USA: broʊ'kʌ·n miː't UK: broʊkən miːt
ételmaradékos zacskó kutyáknakexp
  1. doggy bag
   USA: dɔː'giː· bæ'g UK: dɔgiː bæg
ételmérgezésexp
  1. ptomaine poisoning
   USA: toʊ'meɪ·n pɔɪ'zʌ·nɪ·ŋ UK: toʊmeɪn pɔɪznɪŋ
  1. poison / food -ing
   USA: pɔɪ'zʌ·n fuː'd ɪ'ŋ
  1. food poisoning
   USA: fuː'd pɔɪ'zʌ·nɪ·ŋ UK: fuːd pɔɪznɪŋ
ételmorzsanoun
(étel)receptnoun
  1. recipe
   USA: re'sʌ·piː· UK: resəpiː
ételszekrénynoun
ételtárolóexp
  1. food container
   USA: fuː'd kʌ·nteɪ'nəː· UK: fuːd kənteɪnər
ételt feljavítexp
  1. beef up
   USA: biː'f ʌ'p UK: biːf ʌp
birkaláb (étel)noun
  1. trotters
   UK: trɔtəz
darált ételnoun
  1. grout
   USA: graʊ't
Report or add missing word to a dictionary...