COVID-19 Fight
étvágytalanadj
  1. be off its oats
   USA: biː· ɔː'f ʌ·ts oʊ'ts UK: biː ɔf ɪts oʊts
étvágytalanságexp
  1. lack of appetite
   USA: læ'k ʌ·v æ'pʌ·taɪ"t UK: læk ɔv æpɪtaɪt
  1. appetite / lack of -
   USA: æ'pʌ·taɪ"t læ'k ʌ·v UK: æpɪtaɪt læk ɔv
Report or add missing word to a dictionary...