48 matches in 9 dictionaries. Details
ígéretnoun
  1. word
   USA: wəː'd UK: wəːd
  1. undertaking
   USA: ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: ʌndəteɪkɪŋ
  1. resolution
   USA: re"zʌ·luː'ʃʌ·n UK: rezəluːʃn
  1. promise
   USA: prɔ'mʌ·s UK: prɔmɪs
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
  1. Fogadalmat tett, hogy soha többé nem iszik.
    1. He took the pledge to never drink again.
  1. faith
   USA: feɪ'θ UK: feɪθ
  1. engagement
   USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: ɪngeɪʤmənt
  1. Az elnök egy régóta fennálló kötelezettségét teljesítette, mikor a klímaváltozásról rendezett konferencia védnöke lett.
    1. The President fulfilled a long-standing engagement, when he became the patron of the conference on climate change.
  1. UK assurance
   USA: ʌ·ʃʊ'rʌ·ns UK: əʃʊərəns
ígéretekkel áltat vkitv
  1. beguile sy with promises
   USA: bɪ·gaɪ'l saɪ' wʌ·ð prɔ'mʌ·sʌ·z
ígéretekkel hiteget vkitv
  1. beguile sy with promises
   USA: bɪ·gaɪ'l saɪ' wʌ·ð prɔ'mʌ·sʌ·z
ígéretesadj
  1. promising
   USA: prɔ'mʌ·sɪ·ŋ UK: prɔmɪsɪŋ
ígéretes a jövőre nézveexp
  1. bid fair
   USA: bɪ'd fe'r UK: bɪd feər
ígéretet tartalmazóadj
  1. promissory
   USA: prɔ'mʌ·sɔː"riː· UK: prɔmɪsəriː
ünnepélyes ígéretv
  1. vow
   USA: vaʊ' UK: vaʊ
felold (ígéret alól)v
  1. set free
   USA: se't friː' UK: set friː
  1. make free
   USA: meɪ'k friː' UK: meɪk friː
  1. disengage
   USA: dɪ"sʌ·ngeɪ'ʤ UK: dɪsɪngeɪʤ
visszaszívás (ígéreté)noun
  1. withdrawal
   USA: wɪ"θdrɔː'ʌ·l UK: wɪðdrɔːəl
teljesít (ígéretet)v
  1. keep, kept
   USA: kiː'p kæ'pt UK: kiːp kept
visszavon (ígéretet)v
  1. go back upon
   USA: goʊ' bæ'k ʌ·pɔ'n UK: goʊ bæk əpɔn
  1. go back on
   USA: goʊ' bæ'k ɔ'n UK: goʊ bæk ɔn
megtartja ígéretétexp
  1. keep faith with sy
   USA: kiː'p feɪ'θ wʌ·ð saɪ'
az ígéret földjeexp
  1. the promised land
   USA: ðiː· prɔ'mʌ·st læ'nd UK: ðiː prɔmɪst lænd
  1. the land of promise
   USA: ðiː· læ'nd ʌ·v prɔ'mʌ·s UK: ðiː lænd ɔv prɔmɪs
házassági ígéret megszegéseexp
  1. breach of promise
   USA: briː'tʃ ʌ·v prɔ'mʌ·s UK: briːtʃ ɔv prɔmɪs
ígéretnoun
  1. e Zusage
   'tsuːzaːgə
   1. pluralForm:
   2. Zusagen
   1. genitiveForm:
   2. Zusage
  1. s Wort
   'vɔɐt
   1. pluralForm:
   2. Worte
   1. genitiveForm:
   2. Wortes
   3. Worts
  1. s Versprechen
   fɛɐ'ʃprɛçən
  1. Gebot
   gə'boːt
ígéretnoun
ígéretet megtartexp
ünnepélyes ígéretnoun
  1. f foi
ígéretundef
ígéret földjeundef
Report or add missing word to a dictionary...