COVID-19 Fight
450 matches in 9 dictionaries. Details
ízv
  1. taste
   USA: teɪ'st UK: teɪst
  1. taste
   USA: teɪ'st UK: teɪst
  1. smack
   USA: smæ'k UK: smæk
  1. say
   USA: seɪ' UK: seɪ
  1. rare savour
   UK: seɪvər
  1. savor
   USA: seɪ'vəː· UK: seɪvər
  1. salt
   USA: sɔː'lt UK: sɔlt
  1. relish
   USA: re'lɪ·ʃ UK: relɪʃ
  1. old literary gust
   USA: gʌ'st UK: gʌst
  1. flavour
   UK: fleɪvər
  1. flavor
   USA: fleɪ'vəː· UK: fleɪvər
íz/aromav
  1. flavour
   UK: fleɪvər
  1. flavor
   USA: fleɪ'vəː· UK: fleɪvər
ízekre bontv
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
ízekre szedv
  1. make mincemeat of
   USA: meɪ'k mɪ'nsmiː"t ʌ·v UK: meɪk mɪnsmiːt ɔv
  1. disjoint
   USA: dɪ"sʤɔɪ'nt UK: dɪsʤɔɪnt
  1. anatomize
   UK: ənætəmaɪz
ízekre tépv
  1. informal cut up
   USA: kʌ't ʌ'p UK: kʌt ʌp
ízelv
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
ízelítőv
  1. foretaste
   USA: fɔː'rteɪ·st UK: fɔːteɪst
  1. a taste of
   USA: eɪ' teɪ'st ʌ·v UK: eɪ teɪst ɔv
ízelítőül adottadj
  1. token
   USA: toʊ'kʌ·n UK: toʊkən
ízelítő vmibőlexp
ízelt (állat)adj
  1. articulated
   USA: ɔ·rtɪ'kyʌ·leɪ"tʌ·d UK: ɑtɪkjʊleɪtɪd
ízeltlábúaknoun
  1. arthropod
   USA: ɔ'rθrʌ·pɔ"d
ízeltlábúakra jellemzőadj
ízesadj
  1. toothsome
   UK: tuːθsəm
  1. spicy
   USA: spaɪ'siː· UK: spaɪsiː
  1. snappy
   USA: snæ'piː· UK: snæpiː
  1. relishable
   UK: relɪʃeɪbl
  1. racy
   USA: reɪ'siː· UK: reɪsiː
  1. luscious
   USA: lʌ'ʃʌ·s UK: lʌʃəs
ízesítnoun
  1. sauce
   USA: sɔː's UK: sɔːs
íz(esít)noun
  1. relish
   USA: re'lɪ·ʃ UK: relɪʃ
ízesítv
  1. season
   USA: siː'zʌ·n UK: siːzn
  1. old savour
   UK: seɪvər
  1. relish
   USA: re'lɪ·ʃ UK: relɪʃ
  1. informal lace
   USA: leɪ's UK: leɪs
  1. aromatize
   UK: æroʊmətaɪz
ízesítv
  1. flavour
   UK: fleɪvər
  1. flavoring
   USA: fleɪ'vəː·ɪ·ŋ UK: fleɪvərɪŋ
  1. flavor
   USA: fleɪ'vəː· UK: fleɪvər
ízesítésnoun
  1. flavouring
   UK: fleɪvərɪŋ
  1. flavoring
   USA: fleɪ'vəː·ɪ·ŋ UK: fleɪvərɪŋ
ízesítettadj
  1. flavoured
   UK: fleɪvəd
  1. flavored
   USA: fleɪ'vəː·d UK: fleɪvərd
ízesítő növény, (növ)exp
  1. culinary herb
   USA: kyuː'lʌ·ne"riː· həː'b UK: kʌlɪnəriː həːb
Report or add missing word to a dictionary...