COVID-19 Fight
ökölv
  1. fist
   USA: fɪ'st UK: fɪst
  1. slang duke
   USA: duː'k UK: djuːk
ökölbaszásnoun
ökölbe szorítja a kezétv
  1. knuckle
   USA: nʌ'kʌ·l UK: nʌkl
ökölbe szorítottadj
  1. fisted
   USA: fɪ'stʌ·d UK: fɪstɪd
ökölcsapásv
  1. punch
   USA: pʌ'ntʃ UK: pʌntʃ
ökölcsapásv
  1. thump
   USA: θʌ'mp UK: θʌmp
  1. sock
   USA: sɔ'k UK: sɔk
  1. punch
   USA: pʌ'ntʃ UK: pʌntʃ
  1. informal milling
   USA: mɪ'lɪ·ŋ UK: mɪlɪŋ
  1. cuff
   USA: kʌ'f UK: kʌf
  1. buffet
   USA: bʌ'fʌ·t UK: bʊfeɪ
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
  1. Steve akkora ütést kapott verekedés közben, hogy a földre esett.
    1. Steve got such a blow in the fight that he fell to the floor.
  2. Ez a csapás befejezte a harcot.
    1. That blow was the last of the battle.
  1. Scot bash
   USA: bæ'ʃ UK: bæʃ
ökölharcnoun
ököljognoun
ökölleladv
  1. pugilistically
   UK: pjuːʤɪlɪstɪkliː
ököllel verv
  1. pommel
   USA: pɔ'mʌ·l UK: pɔml
ökölre menneknoun
  1. clinch
   USA: klɪ'ntʃ UK: klɪntʃ
ökölszabályexp
  1. rule of thumb
   USA: ruː'l ʌ·v θʌ'm UK: ruːl ɔv θʌm
ökölvívásnoun
  1. the noble art
   USA: ðiː· noʊ'bʌ·l ɔ'rt UK: ðiː noʊbl ɑt
  1. ring
   USA: rɪ'ŋ UK: rɪŋ
  1. pugilism
   UK: pjuːʤɪlɪzəm
  1. noble art
   USA: noʊ'bʌ·l ɔ'rt UK: noʊbl ɑt
  1. boxing
   USA: bɔ'ksɪ·ŋ UK: bɔksɪŋ
ökölvívásiadj
  1. pugilistic
   UK: pjuːʤɪlɪstɪk
ökölvívónoun
  1. informal US scrapper
   UK: skræpər
  1. pugilistic
   UK: pjuːʤɪlɪstɪk
  1. pugilist
   UK: pjuːʤɪlɪst
  1. fighter
   USA: faɪ'təː· UK: faɪtər
 1. sports
  1. informal bruiser
   UK: bruːzər
 2. sports
  1. boxer
   USA: bɔ'ksəː· UK: bɔksər
ökölvívó edzőtársanoun
ökölvívómérkőzésnoun
kiütés (ökölvivásban)exp
  1. ko (knockout)
   USA: koʊ' nɔ'kaʊ"t
  1. k.o. (knockout)
   USA: koʊ' nɔ'kaʊ"t
barátságos ökölvívó-mérkőzésnoun
kiszámolják (ökölvívót)exp
  1. take the count
   USA: teɪ'k ðiː· kaʊ'nt UK: teɪk ðiː kaʊnt
Report or add missing word to a dictionary...