COVID-19 Fight
26 matches in 8 dictionaries. Details
összeállításnoun
  1. set-up
   USA: se'tʌ"p UK: setʌp
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. makeup
   USA: meɪ'kʌ"p
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. composition
   USA: kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpəzɪʃn
  1. compilation
   USA: kɔ"mpʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpɪleɪʃn
  1. combination
   USA: kɔ"mbʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kɔmbɪneɪʃn
  1. gen collocation
   UK: kɔləkeɪʃn
  1. assemblage
   USA: ʌ·se'mblʌ·ʤ UK: əsemblɪʤ
összeállítás csapszegekkelnoun
 1. techn
  1. bolting
   USA: boʊ'ltɪ·ŋ UK: boʊltɪŋ
összeállítási folyamatexp
  1. tailoring process
   USA: teɪ'ləː·ɪ·ŋ prɔ'se"s UK: teɪlərɪŋ proʊses
összeállítás sorrendjének jelenoun
  1. line-up mark
   USA: laɪ'nʌ"p mɔ'rk
párosával való összeállításnoun
  1. coupling
   USA: kʌ'plɪ·ŋ UK: kʌplɪŋ
vágás és összeállításexp
  1. cutting and editing
   USA: kʌ'tɪ·ŋ ʌ·nd e'dʌ·tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ ənd edɪtɪŋ
iparos munkanemek összeállításanoun
 1. arch
  1. billing
   USA: bɪ'lɪ·ŋ UK: bɪlɪŋ
pályázati dosszié összeállítása (EU)exp
  1. assemble the tender dossier
   USA: ʌ·se'mbʌ·l ðiː· te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: əsembl ðiː tendər dɔsɪeɪ
"hosszú" lista - A kvalifikált cégek és szervezetek referencia listája. Rendszerint az Európai Unió Hivatalos Közlönyében megjelenő felhívás nyomán hozzák létre. Ezek szolgálnak a zártkörű tendereknél alkalmazott "rövid" listák összeállításához. (PHARE)noun
összeállításnoun
 1. harmonizáló ruhadarabok
  1. e Kombination
   kɔmbina'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Kombinations
   1. genitiveForm:
   2. Kombinationen
összeállításnoun
  1. press e Sparte
   'ʃpaɐtə
   1. pluralForm:
   2. Sparten
   1. genitiveForm:
   2. Sparte
  1. e Rekonstruktion
   rekɔnstrʊk'tsioːn
  1. e Montage
   mɔn'taːʒə
   1. pluralForm:
   2. Montagen
   1. genitiveForm:
   2. Montage
  1. gen e Komposition
   kɔmpozi'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Kompositionen
   1. genitiveForm:
   2. Komposition
  1. e Aufstellung
   1. pluralForm:
   2. Aufstellungen
   1. genitiveForm:
   2. Aufstellung
összeállításnoun
 1. az értékpiacon
összeállítás,összetétel,kombinénoun
párosával való összeállításnoun
összeállításnoun
 1. kormányé, csapaté stb.
  1. compagine
   f compágine
összeállítási rajzundef
"kulturális genom / genetikai állomány" összeállításaundef
  1. culturomica
   culturómica
más neve alatt megjelenő írásmű összeállításában segédkező személyundef
Report or add missing word to a dictionary...