COVID-19 Fight
összehúzóadj
  1. styptic
   UK: stɪptɪk
 1. med
  1. constrictor
   USA: kʌ·nstrɪ'ktəː· UK: kənstrɪktə
  1. constrictive
   UK: kənstrɪktɪv
  1. astringent
   USA: ʌ·strɪ'nʤʌ·nt UK: əstrɪnʤənt
összehúzódikv
  1. Aláírt egy szerződést a háza eladásáról, de meggondolta magát és mégis ott akar maradni.
    1. She signed a contract to sell her house but now she has changed her mind and want to stay.
összehúzódottadj
  1. contracted
   USA: kɔ'ntræ·ktʌ·d UK: kəntræktɪd
  1. traction
   USA: træ'kʃʌ·n UK: trækʃn
  1. shrink
   USA: ʃrɪ'ŋk UK: ʃrɪŋk
  1. retraction
   USA: riː·træ'kʃʌ·n UK: rɪtrækʃn
  1. contraction
   USA: kʌ·ntræ'kʃʌ·n UK: kəntrækʃn
  1. constriction
   USA: kʌ·nstrɪ'kʃʌ·n UK: kənstrɪkʃn
magától összehúzódóadj
Report or add missing word to a dictionary...