COVID-19 Fight
450 matches in 9 dictionaries. Details
összesadj
  1. total
   USA: toʊ'tʌ·l UK: toʊtl
  1. complete
   USA: kʌ·mpliː't UK: kəmpliːt
  1. all
   USA: ɔː'l UK: ɔːl
  1. aggregate
   USA: æ'grʌ·geɪ"t UK: ægrɪgɪt
összesajtolásnoun
  1. crush
   USA: krʌ'ʃ UK: krʌʃ
összesajtoltadj
  1. compact
   USA: kʌ·mpæ'kt UK: kɔmpækt
összesarkalv
  1. mitre
   USA: maɪ'təː· UK: maɪtər
összes bomba egyidejű kioldásaexp
  1. salvo bombing
   USA: sæ'lvoʊ· bɔ'mɪ·ŋ UK: sælvoʊ bɔmɪŋ
összesenadv
  1. together
   USA: tʌ·ge'ðəː· UK: təgeðər
  1. in the aggregate
   USA: ɪ'n ðiː· æ'grʌ·geɪ"t UK: ɪn ðiː ægrɪgɪt
  1. in all
   USA: ɪ'n ɔː'l UK: ɪn ɔːl
  1. altogether
   USA: ɔː"ltʌ·ge'ðəː· UK: ɔːltəgeðər
  1. all
   USA: ɔː'l UK: ɔːl
összesen együttvéveexp
  1. in the aggregate
   USA: ɪ'n ðiː· æ'grʌ·geɪ"t UK: ɪn ðiː ægrɪgɪt
összesen kb.exp
  1. a matter of
   USA: eɪ' mæ'təː· ʌ·v UK: eɪ mætər ɔv
összesereglésnoun
  1. trooping
   USA: truː'pɪ·ŋ UK: truːpɪŋ
összesereglikv
  1. rout
   UK: raʊt
  1. flock
   USA: flɔ'k UK: flɔk
  1. congregate
   USA: kɔ'ŋgrʌ·geɪ"t UK: kɔŋgrɪgeɪt
összesítv
  1. totalize
   UK: toʊtəlaɪz
összesítőadj
  1. cumulative
   USA: kyuː'myʌ·lʌ·tɪ·v UK: kjuːmjʊlətɪv
összesítveexp
  1. all in one
   USA: ɔː'l ɪ'n hwʌ'n UK: ɔːl ɪn wʌn
összes költségek levonása utánexp
  1. all charges borne
   USA: ɔː'l tʃɔ'rʤʌ·z bɔː'rn UK: ɔːl ʃɑʒeɪ bɔːn
összesküvésnoun
  1. conspiracy
   USA: kʌ·nspɪ'rʌ·siː· UK: kənspɪrəsiː
összesodorv
  1. twine
   USA: twaɪ'n UK: twaɪn
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
  1. furl
   UK: fəːl
  1. cockle
   UK: kɔkl
összesodort papírnoun
  1. wisp
   USA: wɪ'sp UK: wɪsp
összesodrásnoun
  1. laying
   USA: leɪ'ɪ·ŋ UK: leɪɪŋ
(össze)sodrás /pl kötélé/noun
  1. cabling
   UK: keɪblɪŋ
összesodródikv
  1. cockle
   UK: kɔkl
Report or add missing word to a dictionary...