COVID-19 Fight
21 matches in 6 dictionaries. Details
összevetv
  1. set against
   USA: se't ʌ·ge'nst UK: set əgenst
  1. confront
   USA: kʌ·nfrʌ'nt UK: kənfrʌnt
  1. confer
   USA: kʌ·nfəː' UK: kənfəːr
összevetésnoun
  1. comparison
   USA: kʌ·mpe'rʌ·sʌ·n UK: kəmpærɪsn
összehasonlit, összevetv
mindent összevetveexp
  1. taking it all round
   USA: teɪ'kɪ·ŋ ʌ·t ɔː'l raʊ'nd UK: teɪkɪŋ ɪt ɔːl raʊnd
  1. taken all round
   USA: teɪ'kʌ·n ɔː'l raʊ'nd UK: teɪkən ɔːl raʊnd
összevetés1
  1. e Gleichstellung
   1. pluralForm:
   2. Gleichstellungen
   1. genitiveForm:
   2. Gleichstellung
összevetésnoun
összevetésnoun
 1. tanulságoké, adatoké
összevetett
összevethető
  1. comparabile
   comparábile
összevethető3
  1. paragonabile
   paragonábile
összevethetően
összevethetőség
összevethető vmivel
  1. commisurabile
   amivel: con commisurábile
összevető3
mindent összevetve
összevethető
Report or add missing word to a dictionary...