COVID-19 Fight
25 matches in 7 dictionaries. Details
ösztökélv
  1. stimulate
   USA: stɪ'myʌ·leɪ"t UK: stɪmjʊleɪt
  1. spur
   USA: spəː' UK: spəːr
  1. US punch
   USA: pʌ'ntʃ UK: pʌntʃ
  1. informal prod
   USA: prɔ'd UK: prɔd
  1. invite
   USA: ɪ"nvaɪ't UK: ɪnvaɪt
  1. impel
   USA: ɪ"mpe'l UK: ɪmpel
  1. goad
   USA: goʊ'd UK: goʊd
  1. egg on
   USA: e'g ɔ'n UK: eg ɔn
  1. edge on
   USA: e'ʤ ɔ'n UK: eʤ ɔn
  1. bustle
   USA: bʌ'sʌ·l UK: bʌsl
ösztökélésnoun
  1. stimulation
   USA: stɪ"myʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: stɪmjʊleɪʃn
  1. figurative spur
   USA: spəː' UK: spəːr
  1. prompting
   USA: prɔ'mptɪ·ŋ UK: prɔmptɪŋ
ösztökél/noszogatexp
ösztökélőadj
  1. impulsive
   USA: ɪ"mpʌ'lsɪ·v UK: ɪmpʌlsɪv
ösztökél vkitv
  1. give sy a prod
   USA: gɪ'v saɪ' eɪ' prɔ'd
ösztökél vkit vmirev
ösztökél vmirev
ösztökélv
  1. stacheln
   'ʃtaxəln
  1. rare spornen
   'ʃpɔɐnən
  1. ermuntern
   ɛɐ'mʊntɐn
  1. anreizen
   'anraɪtsən
  1. figurative anfeuern
ösztökélésnoun
  1. figurative r Stachel
   'ʃtaxəl
   1. pluralForm:
   2. Stacheln
   1. genitiveForm:
   2. Stachels
  1. figurative r Sporn
   'ʃpɔɐn
   1. pluralForm:
   2. Sporen
   1. genitiveForm:
   2. Spornes
   3. Sporns
ösztökélv
  1. figurative stimuler
  1. figurative piquer
  1. instiguer
   old Belgium
  1. asticoter
   informal
ösztökélésnoun
  1. figurative f pointe
ösztökélundef
ösztökélv
  1. sospingere
   sospíngere
ösztökélésnoun
  1. old sospinta
   m
  1. literary cote
   f
  1. literary old cota
   f
ösztökélőundef
ösztökélőadj
ösztökéltundef
ösztökéltadj
vkinek az ösztönzésére / ösztökéléséreundef
Report or add missing word to a dictionary...