COVID-19 Fight
9 matches in 6 dictionaries. Details
útelágazásnoun
  1. turnout
   USA: təː'naʊ"t UK: təːnaʊt
  1. parting of the ways
   USA: pɔ'rtɪ·ŋ ʌ·v ðiː· weɪ'z UK: pɑtɪŋ ɔv ðiː weɪz
lóhere alakú útelágazásnoun
  1. cloverleaf
   USA: kloʊ'vəː·liː"f UK: kloʊvəliːf
útelágazásnoun
útelágazásundef
  1. svincolo
   svíncolo
  1. old forca
  1. bivio
   tsz: -i ritk. -ii bívio
hármas útelágazásundef
  1. trivio
   trívio
négyes útelágazásundef
  1. quadrivio
   quadrívio
útelágazásundef
  1. regional разкол
útelágazásnoun
útelágazásnoun
Report or add missing word to a dictionary...