32 matches in 7 dictionaries. Details
üdülőnoun
  1. holiday home
   USA: hɔ'lʌ·deɪ" hoʊ'm UK: hɔlədeɪ hoʊm
üdülőhelynoun
  1. pleasure resort
   USA: ple'ʒəː· riː·sɔː'rt UK: pleʒər rɪzɔːt
  1. holiday resort
   USA: hɔ'lʌ·deɪ" riː·sɔː'rt UK: hɔlədeɪ rɪzɔːt
  1. holiday centre
   USA: hɔ'lʌ·deɪ" se'ntəː· UK: hɔlədeɪ sentər
  1. camp-site
   USA: kæ'mpsaɪ"ts UK: kæmpsaɪt
üdülőtábornoun
  1. holiday camp
   USA: hɔ'lʌ·deɪ" kæ'mp UK: hɔlədeɪ kæmp
üdülőtelepexp
  1. recreation area
   USA: re"kriː·eɪ'ʃʌ·n e'riː·ʌ· UK: rekrɪeɪʃn eərɪə
nyaraló, üdülő embernoun
tengerparti üdülőhelynoun
  1. seaside resort
   USA: siː'saɪ"d riː·sɔː'rt UK: siːsaɪd rɪzɔːt
üdülőnoun
  1. s Haus
   'haʊs
   1. genitiveForm:
   2. Hauses
üdülőhelynoun
  1. r Erholungsort
   1. pluralForm:
   2. Erholungsorte
   1. genitiveForm:
   2. Erholungsortes
   3. Erholungsorts
üdülőundef
üdülőhelyundef
üdülőnoun
  1. resort
   m inv resórt
üdülőadj
 1. személy
üdülőépületundef
üdülőházundef
üdülőhelyeket összehasonlító / értékelő szolgálatundef
  1. vacanzometro
   vacanzómetro
üdülői beutalóundef
üdülőövezetundef
üdülő személynoun
Report or add missing word to a dictionary...