COVID-19 Fight
üzenetnoun
  1. word
   USA: wəː'd UK: wəːd
  1. message
   USA: me'sʌ·ʤ UK: mesɪʤ
üzenet a programtólexp
  1. task message
   USA: tæ'sk me'sʌ·ʤ UK: tɑsk mesɪʤ
üzenet rögzitőnoun
  1. answering machine
   USA: æ'nsəː·ɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: ɑnsərɪŋ məʃiːn
üzenetet eljuttatv
  1. message
   USA: me'sʌ·ʤ UK: mesɪʤ
üzenetet felvenniexp
  1. take a message
   USA: teɪ'k eɪ' me'sʌ·ʤ UK: teɪk eɪ mesɪʤ
  1. leave a message
   USA: liː'v eɪ' me'sʌ·ʤ UK: liːv eɪ mesɪʤ
üzenetet hagyexp
  1. message / leave a -
   USA: me'sʌ·ʤ liː'v eɪ' UK: mesɪʤ liːv eɪ
  1. leave a message
   USA: liː'v eɪ' me'sʌ·ʤ UK: liːv eɪ mesɪʤ
üzenetet kap vkitőlv
  1. hear from sy
   USA: hɪ'r fəː·m saɪ'
üzenetet küldv
  1. message
   USA: me'sʌ·ʤ UK: mesɪʤ
üzenetet viszv
  1. go on a message
   USA: goʊ' ɔ'n eɪ' me'sʌ·ʤ UK: goʊ ɔn eɪ mesɪʤ
üzenetet átadexp
  1. deliver a message
   USA: dʌ·lɪ'vəː· eɪ' me'sʌ·ʤ UK: dɪlɪvər eɪ mesɪʤ
üzenetrögzítőnoun
  1. answering machine
   USA: æ'nsəː·ɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: ɑnsərɪŋ məʃiːn
elfogott üzenetv
  1. intercept
   USA: ɪ"nəː·se'pt UK: ɪntəːsept
lehallgatott üzenetv
  1. intercept
   USA: ɪ"nəː·se'pt UK: ɪntəːsept
rejtjeles üzenetexp
  1. message in cipher
   USA: me'sʌ·ʤ ɪ'n saɪ'fəː· UK: mesɪʤ ɪn saɪfər
szerelmes üzenet febr. 14-énnoun
  1. valentine
   USA: væ'lʌ·ntaɪ"n UK: væləntaɪn
szerkesztői üzenetekexp
  1. answers to correspondents
   USA: æ'nsəː·z tʌ· kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·nts UK: ɑnsəz tuː kɔrɪspɔndənts
átvesz üzenetetexp
  1. take a message
   USA: teɪ'k eɪ' me'sʌ·ʤ UK: teɪk eɪ mesɪʤ
  1. message / take a -
   USA: me'sʌ·ʤ teɪ'k eɪ' UK: mesɪʤ teɪk eɪ
hangjegy; rövid üzenetexp
lapokra bontott üzenetfileexp
  1. page file
   USA: peɪ'ʤ faɪ'l UK: peɪʤ faɪl
Report or add missing word to a dictionary...