COVID-19 Fight
    1. tejes/zsíros étel
благadj
  1. ~а душа
    1. jótét lélek
  2. ~ характер
    1. szelíd természet
  1. ~а дума
    1. jó szó
  2. ~а реч железни врата отваря
    1. szép szó vasajtót nyit
    2. szép szóval mindent elérni
  1. ~ климат
    1. enyhe éghajlat
 1. regional
  1. ~а папрат
    1. édesgyökerű páfrány, édesgyökér
  2. ~а ракия
    1. cukros forralt pálinka
  3. да ти е ~о!
    1. egészségedre!
благатundef
благоundef
 1. alternateForm:
   1. за ~то на народа
     1. a nép javáért/üdvéért
    1. javak
  1. духовни ~
    1. szellemi javak
  2. земни -а
    1. földi javak
  3. природни -а
    1. természeti javak
благоверенundef
 1. alternateForm:
 2. -рн-
   1. -рна християнка
     1. hithű keresztény nő
  1. humor hites
  1. -рният съпруг
    1. a hites férj
  2. -рната ми съпруга
    1. hites feleségem
благоверенundef
 1. alternateForm:
 2. -рн-
  1. -рният/-рната
    1. a hitvestárs
благовестенundef
 1. alternateForm:
 2. -тн-
благовестиеundef
благовестявам : -яundef
 1. alternateForm:
 2. -и, -их
Благовецundef
  1. = Благовещение
благовиденundef
 1. alternateForm:
 2. -дн-
  1. под -дния повод/предлог, че
    1. azzal a tetszetős/jó ürüggyel, hogy
благоволениеundef
  1. загубва ~то
    1. vki[nek
  2. на]
    1. kegyét elveszti
  3. ползува се с ~то
    1. kegyben van/áll
  4. [vkinйl на]; спечелва ~то
    1. vki[nek
  5. на]
    1. a kegyét el-, megnyeri
благоволителенundef
 1. alternateForm:
 2. -лн-
  1. -лна усмивка
    1. jóindulatú mosoly
благоволявам : -яundef
 1. alternateForm:
 2. -и, -их
  1. -ете да седнете
    1. kegyeskedjék/méltóztassék leülni
благовоненundef
 1. alternateForm:
 2. -нн-
благовониеundef
благовремененundef
 1. alternateForm:
 2. -нн-
  1. съобщава -нно
    1. idejekorán/idejében közöl
благовремиеundef
Report or add missing word to a dictionary...