COVID-19 Fight
20 matches in 3 dictionaries. Details
  1. [te ~го,
    1. {rh}
  2. ~му]
    1. mindenki
  3. ~ с вкуса си
    1. mindenkinek más az ízlése
  4. ~ на своя сметка
    1. ki-ki alapon
  5. ~ знае
    1. mindenki tudja
  6. без ~го може
    1. senki nem nélkülözhetetlen
  7. от ~го според способностите му, ~му според труда
    1. mindenki a képességei szerint adjon és a teljesítménye szerint kapjon
  8. не се доверявай ~му
    1. ne bízzál meg mindenkiben
  9. ~му заслуженото
    1. kinek mit érdemel!
  10. ~ се е родил с късмета си
    1. senki a sorsát el nem kerülheti
  11. ~ хвали своето
    1. a cigány is a maga lovát dicséri
всекиpron
  1. [всяк|а, -о
  2. ~/всички]
  1. по всяка вероятност
    1. minden valószínűség szerint
  2. във/по всяко време
    1. minden időben, bármikor
  3. ~ втори ден
    1. minden második nap
  4. ~ един
    1. minden egyes
  5. под всяка критика е
    1. minden kritikán aluli
  6. ~ народ
    1. minden nép
  7. всяка неделя
    1. minden vasárnap(on)
  8. всяко парче
    1. minden egyes v. mindegyik darab
  9. всяка една ябълка
    1. minden egyes alma
  10. всяко зло за добро
    1. minden rosszban van valami jó
    2. soha nem tudni, mi mire jó
  1. всеки
    1. minden
  2. на ~ десет метра
    1. minden tíz méterre
  3. ~ ден
    1. mindennap
  4. ~ божи ден
    1. minden áldott nap(on)
  5. ~ два-три часа
    1. két-három óránként
  6. на всяка крачка/стъпка
    1. lépten-nyomon, szakadatlanul, gyakorta
  7. ~ десет минути има автобус
    1. minden tíz percben v. tíz percenként van autóbusz
  8. ~ път
    1. mindannyiszor, valahányszor
  9. във/на
  10. ~ случай
    1. minden esetben/alkalommal
  11. за ~ случай
    1. minden esetre
    2. arra az esetre, ha
  12. на всяка цена
    1. minden áron, mindenképpen
  13. ~ човек
    1. bárki, minden/bármelyik ember
всекиpron
  1. [te ~го,
    1. {rh}
  2. ~му]
    1. mindenki
  3. ~ с вкуса си
    1. mindenkinek más az ízlése
  4. ~ на своя сметка
    1. ki-ki alapon
  5. ~ знае
    1. mindenki tudja
  6. без ~го може
    1. senki nem nélkülözhetetlen
  7. от ~го според способностите му, ~му според труда
    1. mindenki a képességei szerint adjon és a teljesítménye szerint kapjon
  8. не се доверявай ~му
    1. ne bízzál meg mindenkiben
  9. ~му заслуженото
    1. kinek mit érdemel!
  10. ~ се е родил с късмета си
    1. senki a sorsát el nem kerülheti
  11. ~ хвали своето
    1. a cigány is a maga lovát dicséri
всекигоundef
всекигодишенundef
 1. alternateForm:
 2. -шн-
всекидневенnoun
 1. alternateForm:
 2. -вн-
  1. -вна
    1. nappali
всекидневенadj
 1. alternateForm:
 2. -вн-
  1. -вно съобщение
    1. naponkénti közlemény
  1. ~ вестник
    1. napi újság, napilap
  2. ~ печат
    1. napi sajtó
  1. ~ костюм
    1. köznapi öltöny
  1. -вни грижи
    1. mindennapos gondok
  2. -вно 1
    1. naponként, gyakorta
  3. 2
    1. napról napra, nap mint nap, nap nap után, ahogy telik az idő
всекидневникundef
 1. alternateForm:
 2. -ци
всекимесеченundef
 1. alternateForm:
 2. -чн-
  1. излиза -чно
    1. megjelenik havonként
всекиминутенundef
 1. alternateForm:
 2. -тн-
  1. -тно менеше посоката си
    1. percenként/szüntelen(ül) változtatta irányát
всекимуundef
всекинеделенundef
всекиседмиченundef
 1. alternateForm:
 2. -чн-
всекичасенundef
 1. alternateForm:
 2. -сн-
  1. тъгата му -сно нарастваше
    1. bánata minden órában nőttön nőtt
всеки един4
на всеки4
Report or add missing word to a dictionary...