COVID-19 Fight
изпитundef
  1. държавен ~
    1. államvizsga
  2. зрелостен ~
    1. érettségi vizsga
  3. кандидатстудентски ~
    1. egyetemi felvételi vizsga
  4. писмен ~
    1. írásbeli vizsga
  5. поправителен ~
    1. utóvizsga, javítóvizsga
  6. приемен ~
    1. felvételi vizsga
  7. приравнителен ~
    1. különbözeti vizsga
  8. устен ~
    1. szóbeli vizsga
  9. взема/държи ~
    1. (le)vizsgázik
  10. допуща до ~
    1. vizsgára bocsát/enged
  11. издържа ~
    1. levizsgázik
  12. къса на ~
    1. (el-, meg)buktat a vizsgán
  13. полага ~
    1. vizsgát (le)tesz
  14. произвежда ~
    1. vizsgát tart/rendez
  15. пропада на ~
    1. el-, megbukik a vizsgán
  16. скъсва на ~
    1. el-, megbuktat, -vág a vizsgán
  17. конкурсен ~
    1. (verseny)pályázat
изпитанadj
  1. ~ боец
    1. kipróbált harcos
изпитаниеundef
 1. alternateForm:
 2. изпитани|е
  1. взема/поставя на ~
    1. próbára tesz
  2. понася тежки -я
    1. súlyos megpróbáltatásokon megy keresztül, súlyos megpróbáltatásokat áll ki
  3. отстоява ~то
    1. kiállja a próbát
  4. подлага на ~
    1. megpróbáltatásnak/próbának alávet
изпитателundef
 1. alternateForm:
 2. h ~ят
  1. пилот ~
    1. berepülő pilóta
изпитателенundef
 1. alternateForm:
 2. -лн-
  1. ~ поглед
    1. kutató tekintet
  2. -лно изглежда всекиго
    1. fürkészőleg végigmér mindenkit
  1. земеделски ~ институт
    1. mezőgazdasági kutatóintézet
изпитвам : -амundef
 1. alternateForm:
 2. изпит|вам : -ам
  1. [по
    1. feleltet, felhív
    2. kikérdez
  1. -ва глутена
    1. sikért meghatároz
   1. [към
     1. vki iránt]
   2. -ва удоволствие [от
     1. öröme telik
изпитенundef
 1. alternateForm:
 2. -тн-
  1. -тна комисия
    1. vizsgáztató bizottság, vizsgabizottság
  2. ~ предмет
    1. vizsgatárgy
  3. -тна сесия
    1. vizsgaidőszak
  4. -тна система
    1. vizsgarendszer
  5. -тна треска
    1. vizsgafélelem
    2. lámpaláz
изпит (→, изпивам)undef
изпит (→, изпивам)adj
  1. ~о лице
    1. bágyadt/elkínzott arc
Report or add missing word to a dictionary...