COVID-19 Fight
крайundef
 1. alternateForm:
 2. кра|й
  1. [h -ят
  2. -ища/~ове
  1. в -я на месеца
    1. a hónap végén
  2. от ~ до ~
    1. az egyik végétől a másikig, elejétől végig
  3. -ят на света
    1. a világ vége
  4. на -я на селото
    1. a faluvégen, a falu végén/ szélén
  5. не му се вижда -ят
    1. nem tudni, mi(lyen) lesz a vége
    2. nem látszik a vége
  6. обръща дебелия ~
    1. megismerteti a bot boldogabb végével, szigorúbb intézkedéseket foganatosít
  7. тоягата има два -я
    1. a botnak is két vége van
   1. и ~!
     1. és vége!
   2. от ~ време
     1. régtől fogva
   3. в -я на -ищата
     1. végső soron, végeredményben, elvégre, utóvégre, végtére is
   4. на -я
     1. végül, végezetül, befejezésül
     2. végre
   5. ~ на предаването
   1. прочита до ~
     1. végigolvas
   2. едвам свързва двата -я
     1. alig él meg, alig jön ki a pénzéből
   3. слага/туря ~ [на
     1. vminek véget vet
   4. слага ~ на живота си
     1. véget vet az életének, végez magával, öngyilkos lesz
   5. и моето търпение има ~
     1. az én türelmem is véges, az én türelmemnek is van határa
   6. не мога да му хвана -я
     1. nem tudom megérteni, nem tudok rajta eligazodni
  1. бащин ~
    1. apáink földje, szülőföld
  2. дунавски ~
    1. a Duna vidéke/környéke
  3. роден ~
    1. szülőföld
  4. по всички -ища на земята
    1. a föld minden táján
крайundef
 1. alternateForm:
 2. кра|й
  1. седни ~ огъня
    1. ülj a tűz mellé!
крайбреженundef
 1. alternateForm:
 2. -жн-
  1. -жно корабоплаване
    1. part menti hajózás
крайбрежиеundef
  1. Черноморско ~
    1. Fekete-tenger partvidéke/melléke
крайграниченundef
 1. alternateForm:
 2. -чн-
  1. -чна зона
    1. határövezet
крайдунавскиundef
краймориеundef
крайморскиundef
крайненец [-нци] /-нкаundef
 1. alternateForm:
 2. крайне|нец [-нци] /-нка
крайникundef
 1. alternateForm:
 2. -ци
  1. горен ~
    1. felső/mellső végtag
  2. долен ~
    1. alsó/hátsó végtag
крайнинаundef
крайнодесенundef
 1. alternateForm:
 2. -дясна, -дясно, -десни
крайно, краен);, ~ интересенundef
  1. ~ съжалява
    1. módfelett/szerfölött sajnálja
крайноседмиченundef
 1. alternateForm:
 2. -чн-
  1. ~ отдих
    1. hétvégi pihenés/üdülés
крайностundef
 1. alternateForm:
 2. крайнос|т
  1. [h -тта]
    1. véglet, szélsőség
    2. túlzás
  2. довежда до ~
    1. túlzásba visz
  3. -ите се допират
    1. a végletek találkoznak
  4. изпада в ~
    1. túlzásba esik
  5. отива до ~
    1. a végsőkig elmegy
  6. прибягва до ~
    1. a végsőkhöz folyamodik, minden eszközt megragad
крайпътенundef
 1. alternateForm:
 2. -тн-
  1. -тно заведение
    1. út menti/széli csárda
крайреченundef
 1. alternateForm:
 2. -чн-
крайречиеundef
крайселскиundef
Report or add missing word to a dictionary...