COVID-19 Fight
посипвам : -яundef
 1. alternateForm:
 2. -е, -ах
  1. -ва с брашно
    1. belisztez
  2. -ва със захар
    1. meg-, becukroz
  3. -ва с пясък
    1. behomokoz
  4. -ва със сол
    1. be-, megsóz
  5. -ва си главата с пепел
    1. hamut szór a fejére, bűnbánatot tart
  6. ~ се
Report or add missing word to a dictionary...