COVID-19 Fight
83 matches in 2 dictionaries. Details
  1. боец ~ фашизма
    1. antifasiszta harcos
  2. ~ волята ми
    1. akaratom ellenére
  3. инжекция ~ тетанус
    1. tetanusz/merevgörcs elleni injekció
  4. лекарство ~ главоболие
    1. fejfájás elleni szer
  1. ~ течението
    1. ár ellen, árral szemben
противadv
  1. той е ~
    1. ő ellene van
  2. нямам нищо ~
    1. nincs ellene semmi kifogásom, nincs ellenemre, nem bánom
  3. за и ~
    1. mellette és ellene
 1. alternateForm:
 2. -вн-
  1. -вно
    1. vminek ellenkezője
 1. alternateForm:
 2. -вн-
  1. ~ вятър
    1. ellenszél
  2. -вно мнение
    1. ellentétes vélemény, ellenvélemény
  3. -вна посока
    1. ellenkező irány
  4. в ~ случай
    1. ellenkező esetben
  1. -вно
  2. [на
    1. ellentétben, eltérően
  3. -вно на очакванията
    1. a várakozásokkal ellentétben/ellenkezően
  4. -вно на развитието
    1. a fejlődéssel ellentétben
противенеundef
противник [-ци] /-ца; -чкаundef
 1. alternateForm:
 2. противни|к [-ци] /-ца; -чка
  1. ffi/nő ellenség
  1. сразява ~а
    1. letöri az ellenfelet
противностundef
 1. alternateForm:
 2. противнос|т
  1. [h -тта]
    1. ellenszenvesség
противоалкохоленundef
 1. alternateForm:
 2. -лн-
противоатоменundef
 1. alternateForm:
 2. -мн-
  1. -мна акция
    1. atomellenes akció/megmozdulás
противобесенundef
 1. alternateForm:
 2. -сн-
противобогомилскиundef
противоборствоundef
противоброневиundef
 1. alternateForm:
 2. противобронев|и
  1. -о оръдие
    1. páncéltörő ágyú
  2. ~ снаряд
    1. páncélgránát
противобългарскиundef
противовесundef
  1. в ~ на това
    1. ennek ellenében
противовъздушенundef
 1. alternateForm:
 2. -шн-
  1. -шна артилерия
    1. légvédelmi tüzérség
  2. -шна батарея
    1. légvédelmi üteg
  3. -шна защита
    1. légoltalom
    2. {kat}
  4. -шна отбрана
    1. légvédelem
противовъзпалителенundef
 1. alternateForm:
 2. -лн-
противогазundef
противогазовundef
  1. ~а маска
    1. gázálarc
Report or add missing word to a dictionary...