COVID-19 Fight
14 matches in 7 dictionaries. Details
  1. be so good as to
   USA: biː· soʊ' gʌ·d e'z tʌ· UK: biː soʊ gʊd əz tuː
  1. be good enough
   USA: biː· gʌ·d iː·nʌ'f UK: biː gʊd ɪnʌf
  1. be good enough to
   USA: biː· gʌ·d iː·nʌ'f tʌ· UK: biː gʊd ɪnʌf tuː
legyen szíves megtenni valamitexp
  1. have to goodness to do
   USA: hæ'v tʌ· gʊ'dnʌ·s tʌ· duː' UK: hæv tuː gʊdnəs tuː duː
legyen oly szívesexp
  1. be so kind as to
   USA: biː· soʊ' kaɪ'nd e'z tʌ· UK: biː soʊ kaɪnd əz tuː
legyen olyan szívesexp
  1. be so kind as to
   USA: biː· soʊ' kaɪ'nd e'z tʌ· UK: biː soʊ kaɪnd əz tuː
legyen olyan szíves ésexp
  1. be so kind as to
   USA: biː· soʊ' kaɪ'nd e'z tʌ· UK: biː soʊ kaɪnd əz tuː
  1. be so good as to
   USA: biː· soʊ' gʌ·d e'z tʌ· UK: biː soʊ gʊd əz tuː
Legyen szíves!undef
legyen szíves!undef
kérem, legyen szíves!undef
legyen (olyan) szíves! ha lenne szívesundef
Report or add missing word to a dictionary...