COVID-19 Fight
137 matches in 18 dictionaries. Details
tankv
  1. slang tank
   USA: tæ'ŋk UK: tæŋk
  1. combat car
   USA: kʌ·mbæ't kɔ'r UK: kɔmbæt kɑr
tankcsapdanoun
  1. roadblock
   USA: roʊ'dblɔ"k UK: roʊdblɔk
tankelhárítóadj
  1. anti-tank
   USA: æ"ntiː·tæ'ŋk UK: æntɪtæŋk
tankhajónoun
 1. naut
  1. tanker
   USA: tæ'ŋkəː· UK: tæŋkər
  1. oil tanker
   USA: ɔɪ'l tæ'ŋkəː· UK: ɔɪl tæŋkər
tankok, tankol, tartályoknoun
  1. tanks
   USA: tæ'ŋks UK: tæŋks
tankolv
  1. refuel
   USA: riː·fyuː'ʌ·l UK: riːfjuːəl
 1. car
  1. refill
   USA: riː'fɪ·l UK: riːfɪl
tankolásnoun
  1. refuelling
   UK: riːfjuːəlɪŋ
  1. refueling
   USA: riː·fyuː'lɪ·ŋ UK: riːfjuːəlɪŋ
tankönyvnoun
 1. edu
  1. textbook
   USA: te'kstbʊ"k UK: teksbʊk
  1. school-book
   USA: skuː'lbʊ"k UK: skuːlbʊk
tanköteles kornoun
  1. school age
   USA: skuː'l eɪ'ʤ UK: skuːl eɪʤ
tanksapkanoun
  1. gas cap
   USA: gæ's kæ'p UK: gæs kæp
szerintem nem jó, hogy bárki bármilyen marhaságot beírhat ellenőrizetlenül. (Beirhat, de aztan a kormukre nezunk, esetleg ra is ejtunk egy T72-es tankot, pedig az nehez. A szerk.)noun
  1. gizmo
   USA: gɪ'zmoʊ"
tanknoun
  1. e Zisterne
   tsɪs'tɛɐnə
   1. pluralForm:
   2. Zisternen
   1. genitiveForm:
   2. Zisterne
  1. r Tank
   'taŋk
   1. pluralForm:
   2. Tanke
   3. Tanks
   1. genitiveForm:
   2. Tankes
   3. Tanks
  1. r Panzer
   'pantsɐ
   1. pluralForm:
   2. Panzer
   1. genitiveForm:
   2. Panzers
tankolv
  1. tanken
   'taŋkən
tankönyvnoun
tankötelezettségnoun
tanknoun
 1. photogr
tankelhárítóadj
tankhajónoun
tankolásnoun
 1. road transp
tankönyvnoun
Report or add missing word to a dictionary...