COVID-19 Fight
a névmások és az igehelyettesítők összefoglaló nevenoun
  1. ling
    1. proforma
      f inv
  2. ling
Report or add missing word to a dictionary...