COVID-19 Fight
257
matches in the
aboutadv USA: ʌ·baʊ't UK: əbaʊt
   1. On the other hand, here's gold knocking about like cast iron at home.
     1. Másrészt olyan bőségben hever itt az arany mindenfelé, mint otthon nálunk az öntött vas.
   2. After having cast a quick look about him, the engineer seated himself upon a rock.
     1. A mérnök futó pillantást vetett körös-körül, aztán letelepedett egy sziklatömbre.
   1. Is the teacher about?
     1. A közelben van a tanár?
aboutprep USA: ʌ·baʊ't UK: əbaʊt
   1. You can walk about the house well enough; why can't you walk to church?
     1. Ha a ház körül tud járkálni, akkor a templomba mért nem tud eljönni?
   1. As the weather was fine, they had a pleasant walk of about half a mile across the park.
     1. Szép idő volt, s ez kellemessé tette a körülbelül fél mérföldnyi sétát a parkon keresztül.
   2. We need about eight hours to drive to the seaside.
     1. Megközelítőleg nyolc órát kell vezetnünk a tengerpartig.
  1. Show the about dialog for the Winword text editor
    1. A Winword szövegszerkesztő névjegyének megjelenítése
  2. The book is about the time she spent in Africa.
    1. A könyv Afrikában töltött éveiről szól.
about face!exp USA: ʌ·baʊ't feɪ's UK: əbaʊt feɪs
about hereexp USA: ʌ·baʊ't hɪ'r UK: əbaʊt hɪər
about / how -exp USA: ʌ·baʊ't haʊ' UK: əbaʊt haʊ
about turnnoun USA: ʌ·baʊ't təː'n UK: əbaʊt təːn
about turn!exp USA: ʌ·baʊ't təː'n UK: əbaʊt təːn
about / what -exp USA: ʌ·baʊ't hwʌ't UK: əbaʊt wɔt
about-facev intrans v UK: əbaʊtfeɪs
ask aboutv intrans v USA: æ'sk ʌ·baʊ't UK: æsk əbaʊt
ask aboutv intrans v USA: æ'sk ʌ·baʊ't UK: æsk əbaʊt
barge aboutexp USA: bɔ'rʤ ʌ·baʊ't UK: bɑʤ əbaʊt
batter aboutv trans v USA: bæ'təː· ʌ·baʊ't UK: bætər əbaʊt
be aboutv intrans v USA: biː· ʌ·baʊ't UK: biː əbaʊt
bring aboutv trans v USA: brɪ'ŋ ʌ·baʊ't UK: brɪŋ əbaʊt
bringing aboutnoun USA: brɪ'ŋɪ·ŋ ʌ·baʊ't UK: brɪŋɪŋ əbaʊt
buzz aboutv intrans v USA: bʌ'z ʌ·baʊ't UK: bʌz əbaʊt
care aboutv USA: ke'r ʌ·baʊ't UK: keər əbaʊt
care aboutv USA: ke'r ʌ·baʊ't UK: keər əbaʊt
Report or add missing word to a dictionary...