COVID-19 Fight
107
matches in the
közönséges adóslevélnek minősülő csekknoun
  1. memorandum cheque
   UK: memərændəm tʃek
becsületbeli adósságexp
  1. debt of honour
   UK: det ɔv ɔnər
függő adósságexp
  1. floating debt
   USA: floʊ'tɪ·ŋ de't UK: floʊtɪŋ det
lerovatlan (adósság)adj
  1. uncleared
   UK: ʌnklɪərd
egyik adósságból a másikba esikexp
  1. rob peter to pay paul
   USA: rɔ'b piː'təː· tʌ· peɪ' pɔː'l UK: rɔb piːtər tuː peɪ pɔːl
nagy adósságot csinálexp
  1. run up an account
   USA: rʌ'n ʌ'p ʌ·n ʌ·kaʊ'nt UK: rʌn ʌp ən əkaʊnt
rendezte adósságátexp
  1. be out of debt
   USA: biː· aʊ't ʌ·v de't UK: biː aʊt ɔv det
elengedés (adósságé)noun
  1. forgiveness
   USA: fɔː·rgɪ'vnʌ·s UK: fəgɪvnəs
fogyasztási adót kiróv
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
televíziós adótoronyexp
  1. television tower
   USA: te'lʌ·vɪ"ʒʌ·n taʊ'əː· UK: telɪvɪʒn taʊər
kézi adó-vevőnoun
kegyelettel adózikexp
  1. pay tribute to
   USA: peɪ' trɪ'byuː·t tʌ· UK: peɪ trɪbjuːt tuː
elismeréssel adózik vki emlékénekv
hálával adózik vkinekv
tisztelettel adózik vminekexp
progresszív adózásexp
  1. graded tax
   USA: greɪ'dʌ·d tæ'ks UK: greɪdɪd tæks
kivetés (adóé)noun
  1. assessment
   USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
kitérő választ adóadj
  1. shuffling
   USA: ʃʌ'fʊ'lɪ·ŋ UK: ʃʌflɪŋ
közvetett forgalmi adónoun
általános forgalmi adó (áfa)exp
  1. value added tax (VAT)
   USA: væ'lyuː· æ'dʌ·d tæ'ks væ't UK: væljuː ædɪd tæks væt
Report or add missing word to a dictionary...