COVID-19 Fight
adózásnoun
  1. taxation
   USA: tæ·kseɪ'ʃʌ·n UK: tækseɪʃn
adózás alá esőadj
  1. chargeable
   USA: tʃɔ'rʤʌ·bʌ·l UK: tʃɑʤəbl
adózástól megváltott jobbágytelek tulajdonosanoun
 1. hist
  1. freeholder
   USA: friː'hoʊ"ldəː· UK: friːhoʊldər
progresszív adózásexp
  1. graded tax
   USA: greɪ'dʌ·d tæ'ks UK: greɪdɪd tæks
adóköteles, adózás alá eső (PHARE)adj
  1. chargeable
   USA: tʃɔ'rʤʌ·bʌ·l UK: tʃɑʤəbl
Report or add missing word to a dictionary...