115 matches in 5 dictionaries. Details
agreev trans v USA: ʌ·griː' UK: əgriː
  1. The predicate must agree with the subject, if it takes a plural form, the verb should reflect it as well.
    1. Az állítmányt egyeztetni kell az alannyal, ha az alany többes számú, ezt az állítmánynak is tükröznie kell.
    1. Az állítmányt egyeztetni kell az alannyal, ha az alany többes számú, ezt az állítmánynak is tükröznie kell.
 1. UK
agreev intrans v USA: ʌ·griː' UK: əgriː
  1. I agree with this hypothesis.
    1. Én egyetértek ezzel a feltételezéssel.
  1. ling
   1. The predicate must agree with the subject, if it takes a plural form, the verb should reflect it as well.
     1. Az állítmányt egyeztetni kell az alannyal, ha az alany többes számú, ezt az állítmánynak is tükröznie kell.
agreeableadj USA: ʌ·griː'ʌ·bʌ·l UK: əgriːəbl
agreeablyadv UK: əgriːəbliː
agreementnoun USA: ʌ·griː'mʌ·nt UK: əgriːmənt
agreementnoun USA: ʌ·griː'mʌ·nt UK: əgriːmənt
agree (with sb/sth)exp
agree with syv USA: ʌ·griː' wʌ·ð saɪ'
i'm agreeable the gameexp USA: ɪ'm ʌ·griː'ʌ·bʌ·l ðiː· geɪ'm
as agreedadv USA: e'z ʌ·griː'd UK: əz əgriːd
that's agreed!interj UK: ðəts əgriːd
that's agreed!exp UK: ðəts əgriːd
they agreed on the termsexp USA: ðeɪ' ʌ·griː'd ɔ'n ðiː· təː'mz UK: ðeɪ əgriːd ɔn ðiː təːmz
as agreed uponadv USA: e'z ʌ·griː'd ʌ·pɔ'n UK: əz əgriːd əpɔn
agency agreementexp USA: eɪ'ʤʌ·nsiː· ʌ·griː'mʌ·nt UK: eɪʤənsiː əgriːmənt
bilateral agreementexp USA: baɪ·læ'təː·ʌ·l ʌ·griː'mʌ·nt UK: baɪlætərəl əgriːmənt
bilateral agreementexp USA: baɪ·læ'təː·ʌ·l ʌ·griː'mʌ·nt UK: baɪlætərəl əgriːmənt
collective agreementexp USA: kʌ·le'ktɪ·v ʌ·griː'mʌ·nt UK: kəlektɪv əgriːmənt
Report or add missing word to a dictionary...