58 matches in 7 dictionaries. Details
alapjánprep
  1. on the strength of
   USA: ɔ'n ðiː· stre'ŋθ ʌ·v UK: ɔn ðiː streŋθ ɔv
  1. in virtue of
   USA: ɪ'n vəː'tʃuː· ʌ·v UK: ɪn vəːtʃuː ɔv
  1. by
   USA: baɪ' UK: baɪ
  1. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet.
    1. By your words you will be justified, and by your words you will be condemned.
analógia alapjánadv
  1. analogously
   UK: ənæləgəsliː
hasonlóság alapjánadv
  1. analogously
   UK: ənæləgəsliː
vlmi alapjánexp
vmi alapjánexp
  1. by right of
   USA: baɪ' raɪ't ʌ·v UK: baɪ raɪt ɔv
  1. according
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ UK: əkɔːdɪŋ
órabér alapján fizetikv
  1. be paid by the hour
   USA: biː· peɪ'd baɪ' ðiː· aʊ'r UK: biː peɪd baɪ ðiː aʊər
külső alapján ítélv
  1. judge by looks
   USA: ʤʌ'ʤ baɪ' lʊ'ks UK: ʤʌʤ baɪ lʊks
látszat alapján ítélv
  1. externalize
   UK: ɪkstəːnəlaɪz
arc alapján jó emberismerőnoun
  1. physiognomist
   UK: fɪzɪɔnəmɪst
valami alapján létrehozottv
súly alapján megállapított árnoun
  1. poundage
   USA: paʊ'ndɪ·ʤ UK: paʊndɪʤ
alapos megfontolás alapjánadv
  1. advisedly
   USA: ʌ·dvaɪ'zʌ·dliː· UK: ədvaɪzɪdliː
közös megegyezés alapjánexp
  1. by common assent
   USA: baɪ' kɔ'mʌ·n ʌ·se'nt UK: baɪ kɔmən əsent
vminek az alapjánexp
vminek az analógiája alapjánexp
helyi költségvetési juttatás - A munkaprogram jóváhagyásával életbelépő költségjuttatási felhatalmazás, amelynek alapján az adott program helyi irányítója a program költségeit biztosítja. (PHARE)exp
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
Phare költségvetés - Az Európai Unió éves költségvetésének része. Évenként, az EU Tanácsa és az Európai Parlament döntései alapján egy globál összeget határoznak meg, amelyet azután a Bizottság oszt fel részben tényszerű szempontok (népesség száma, egy főexp
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket.exp
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE)exp
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
"Phare-törvények", a Phare-ról alkotott jogszabályok - A Tanács (EEC/EURATOM) 3906/89 számú, az EU Hivatalos Közlönyének 1989. december 23-I, EC L 375. számában megjelent rendelete határozta meg azokat az elveket, amelyek alapján az Európai Unió a Phare pexp
Report or add missing word to a dictionary...