58 matches in 7 dictionaries. Details
alapján8
  1. on the strength of
   USA: ɔ'n ðiː· stre'ŋθ ʌ·v UK: ɔn ðiː streŋθ ɔv
  1. in virtue of
   USA: ɪ'n vəː'tʃuː· ʌ·v UK: ɪn vəːtʃuː ɔv
  1. by
   USA: baɪ' UK: baɪ
  1. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet.
    1. By your words you will be justified, and by your words you will be condemned.
analógia alapján4
  1. analogously
   UK: ənæləgəsliː
hasonlóság alapján4
  1. analogously
   UK: ənæləgəsliː
vlmi alapján13
vmi alapján13
  1. by right of
   USA: baɪ' raɪ't ʌ·v UK: baɪ raɪt ɔv
  1. according
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ UK: əkɔːdɪŋ
órabér alapján fizetik2
  1. be paid by the hour
   USA: biː· peɪ'd baɪ' ðiː· aʊ'r UK: biː peɪd baɪ ðiː aʊər
külső alapján ítél2
  1. judge by looks
   USA: ʤʌ'ʤ baɪ' lʊ'ks UK: ʤʌʤ baɪ lʊks
látszat alapján ítél2
  1. externalize
   UK: ɪkstəːnəlaɪz
arc alapján jó emberismerő1
  1. physiognomist
   UK: fɪzɪɔnəmɪst
valami alapján létrehozott2
súly alapján megállapított ár1
  1. poundage
   USA: paʊ'ndɪ·ʤ UK: paʊndɪʤ
alapos megfontolás alapján4
  1. advisedly
   USA: ʌ·dvaɪ'zʌ·dliː· UK: ədvaɪzɪdliː
közös megegyezés alapján13
  1. by common assent
   USA: baɪ' kɔ'mʌ·n ʌ·se'nt UK: baɪ kɔmən əsent
vminek az alapján13
vminek az analógiája alapján13
helyi költségvetési juttatás - A munkaprogram jóváhagyásával életbelépő költségjuttatási felhatalmazás, amelynek alapján az adott program helyi irányítója a program költségeit biztosítja. (PHARE)13
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
Phare költségvetés - Az Európai Unió éves költségvetésének része. Évenként, az EU Tanácsa és az Európai Parlament döntései alapján egy globál összeget határoznak meg, amelyet azután a Bizottság oszt fel részben tényszerű szempontok (népesség száma, egy fő13
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket.13
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE)13
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
"Phare-törvények", a Phare-ról alkotott jogszabályok - A Tanács (EEC/EURATOM) 3906/89 számú, az EU Hivatalos Közlönyének 1989. december 23-I, EC L 375. számában megjelent rendelete határozta meg azokat az elveket, amelyek alapján az Európai Unió a Phare p13
Report or add missing word to a dictionary...