COVID-19 Fight
150 matches in 8 dictionaries. Details
alkalmasadv
  1. timely
   USA: taɪ'mliː· UK: taɪmliː
  1. susceptible
   USA: sʌ·se'ptʌ·bʌ·l UK: səseptəbl
  1. suitable
   USA: suː'tʌ·bʌ·l UK: suːtəbl
  1. Pencroff és Harbert táborozásra alkalmas helyet keresett.
    1. Pencroff and Herbert hastened to find a suitable place for a camp.
    1. Pencroff and Herbert hastened to find a suitable place for a camp.
  1. serviceable
   USA: səː'vʌ·sʌ·bʌ·l UK: səːvɪsəbl
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Szerintem ez most alkalmas idő arra, hogy bemutassuk a cégvezetésnek.
    1. I think the time is right to introduce him to the management.
  1. qualified
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"d UK: kwɔlɪfaɪd
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. Mindent rendesen csinálunk, a könyv szerint.
    1. We'll do it all properly, like the book.
  1. opportune
   USA: ɔ"pəː·tuː'n UK: ɔpətjuːn
  1. handy
   USA: hæ'ndiː· UK: hændiː
  1. Én nagyon szeretem a gyógyszereket és ezek igen alkalmasak arra, hogy a szegény embert meggyógyítsák.
    1. I am fond of drugs myself, and they are handy to cure poor people too.
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. A sár nem alkalmas hely a verekedésre.
    1. The mud is not a good place to fight in.
  2. Az áru elhelyezésére alkalmas terek a hajó aljában találhatók.
    1. Spaces capable of holding goods are at the bottom of the liner.
    1. Spaces capable of holding goods are at the bottom of the liner.
    1. Spaces capable of holding goods are at the bottom of the liner.
  1. fitting
   USA: fɪ'tɪ·ŋ UK: fɪtɪŋ
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. Ezen állatok minden emberi fogyasztásra alkalmas részét baromfihúsnak kell tekinteni.
    1. All parts of those animals which are fit for human consumption shall be considered to be poultrymeat.
  1. feasible
   USA: fiː'zʌ·bʌ·l UK: fiːzəbl
  1. Ez lehetséges megoldás a problémára.
    1. This is a feasible solution to the problem.
  1. expedient
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·nt UK: ɪkspiːdɪənt
  1. eligible
   USA: e'lʌ·ʤʌ·bʌ·l UK: elɪʤəbl
  1. Kérjük ellenőrizze az alábbi feltételeket hogy meggyőződjön arról, Ön alkalmas a támogatásra.
    1. Please check the following conditions to see if you are eligible for support.
  1. convenient
   USA: kʌ·nviː'nyʌ·nt UK: kənviːnɪənt
  1. congenial
   USA: kʌ·nʤiː'nyʌ·l UK: kənʤiːnɪəl
  1. competent
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: kɔmpɪtənt
  1. Szerinted alkalmas arra, hogy a lap címoldalát megtervezze?
    1. Do you think she is competent to design the cover of the magazine?
  1. capable
   USA: keɪ'pʌ·bʌ·l UK: keɪpəbl
  1. Az áru elhelyezésére alkalmas terek a hajó aljában találhatók.
    1. Spaces capable of holding goods are at the bottom of the liner.
    1. Spaces capable of holding goods are at the bottom of the liner.
    1. Spaces capable of holding goods are at the bottom of the liner.
  1. apt
   USA: æ'pt UK: æpt
  1. old apt
   USA: æ'pt UK: æpt
  1. appropriate
   USA: ʌ·proʊ'priː·eɪ"t UK: əproʊprɪeɪt
  1. Az erre alkalmas anyagok közé tartozik az üveg, egyes fémek és egyes műanyagok.
    1. Materials which are appropriate include glass, some metals and some plastics.
  1. amenable
   USA: ʌ·miː'nʌ·bʌ·l UK: əmiːnəbl
  1. able
   USA: eɪ'bʌ·l UK: eɪbl
  1. Az áru elhelyezésére alkalmas terek a hajó aljában találhatók.
    1. Spaces capable of holding goods are at the bottom of the liner.
    1. Spaces capable of holding goods are at the bottom of the liner.
    1. Spaces capable of holding goods are at the bottom of the liner.
  2. Pencroff és Harbert táborozásra alkalmas helyet keresett.
    1. Pencroff and Herbert hastened to find a suitable place for a camp.
    1. Pencroff and Herbert hastened to find a suitable place for a camp.
alkalmasanadv
  1. fittingly
   USA: fɪ'tɪ·ŋliː· UK: fɪtɪŋliː
alkalmas időnoun
  1. opportunity
   USA: ɔ"pəː·tuː'nʌ·tiː· UK: ɔpətjuːnɪtiː
alkalmasintadv
  1. indeed
   USA: ɪ"ndiː'd UK: ɪndiːd
alkalmas módonadv
  1. suitably
   USA: suː'tʌ·bliː· UK: suːtəbliː
alkalmasnak érzi magát vmirev
alkalmas pillanatbanadv
  1. pat
   USA: pæ't UK: pæt
alkalmas ráexp
  1. be suited to
   USA: biː· suː'tʌ·d tʌ· UK: biː suːtɪd tuː
  1. be suited for
   USA: biː· suː'tʌ·d frəː· UK: biː suːtɪd fəː
alkalmasságnoun
  1. suitability
   USA: suː"tʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: suːtəbɪlɪtiː
  1. seemliness
   UK: siːmlɪnəs
  1. neatness
   USA: niː'tnʌ·s UK: niːtnəs
  1. fittingness
   UK: fɪtɪŋnes
  1. fitness
   USA: fɪ'tnʌ·s UK: fɪtnəs
  1. eligibility
   USA: e"lɪ·ʤʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: elɪʤəbɪlɪtiː
  1. efficiency
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: ɪfɪʃnsiː
  1. competency
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nsiː· UK: kɔmpɪtənsiː
  1. competence
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·ns UK: kɔmpɪtəns
  1. aptness
   UK: æptnəs
  1. appropriateness
   USA: ʌ·proʊ'priː·ʌ·tnʌ·s UK: əproʊprɪətnɪs
  1. adequacy
   USA: æ'dʌ·kwʌ·siː· UK: ædɪkwəsiː
alkalmasság (EU)noun
  1. eligibility
   USA: e"lɪ·ʤʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: elɪʤəbɪlɪtiː
alkalmassági követelmények (EU)exp
  1. eligibility requirements
   USA: e"lɪ·ʤʌ·bɪ'lʌ·tiː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: elɪʤəbɪlɪtiː rɪkwaɪəmənts
alkalmassági követelmények (PHARE)exp
  1. eligibility requirements
   USA: e"lɪ·ʤʌ·bɪ'lʌ·tiː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: elɪʤəbɪlɪtiː rɪkwaɪəmənts
alkalmassági kritériumok (EU)exp
  1. eligibility criteria
   USA: e"lɪ·ʤʌ·bɪ'lʌ·tiː· kraɪ·tɪ'riː·ʌ· UK: elɪʤəbɪlɪtiː kraɪtɪərɪə
alkalmassági kritériumok (PHARE)exp
  1. eligibility criteria
   USA: e"lɪ·ʤʌ·bɪ'lʌ·tiː· kraɪ·tɪ'riː·ʌ· UK: elɪʤəbɪlɪtiː kraɪtɪərɪə
alkalmassági vizsgaexp
  1. aptitude test
   USA: æ'ptʌ·tuː"d te'st UK: æptɪtjuːd test
alkalmasság (PHARE)noun
  1. eligibility
   USA: e"lɪ·ʤʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: elɪʤəbɪlɪtiː
alkalmassá teszv
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. capacitate
   UK: kəpæsɪteɪt
  1. adapt
   USA: ʌ·dæ'pt UK: ədæpt
hajózásra alkalmasadj
  1. seaworthy
   USA: siː'wɔː"rðiː· UK: siːwəːðiː
nem alkalmasadj
  1. unfit
   USA: ʌ·nfɪ't UK: ʌnfɪt
Report or add missing word to a dictionary...