35 matches in 5 dictionaries. Details
anyagok1
  1. materials
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·lz UK: mətɪərɪəlz
anyagok termodinamikai tulajdonsaga13
dombornyomású anyagok13
  1. embossed fabrics
   USA: e·mbɔː'st fæ'brɪ·ks UK: ɪmbɔst fæbrɪks
domborszövésű anyagok13
  1. embossed fabrics
   USA: e·mbɔː'st fæ'brɪ·ks UK: ɪmbɔst fæbrɪks
kiválasztott anyagok1
  1. excreta
   UK: ɪkskriːtə
szennyező anyagok1
  1. impurities
   USA: ɪ"mpyʊ'rʌ·tiː·z UK: ɪmpjuːrɪtɪz
préselt mintázatú anyagok13
  1. embossed fabrics
   USA: e·mbɔː'st fæ'brɪ·ks UK: ɪmbɔst fæbrɪks
a magot bevonó anyagok (drazsírozás) (növ)13
  1. seed coverings
   USA: siː'd kʌ'vəː·ɪ·ŋz UK: siːd kʌvərɪŋz
European Research in Advanced Materials - új anyagok európai kutatási programja (EU)13
anyagok1
anyagokundef
 1. mérlegsor econ
gyógyhatású anyagokundef
hasonló anyagoknoun
  1. aridi
   h áridi
felhasználható anyagok - életrajzi adatok, fotók - gyűjteménye ismert személyiségekrőlnoun
 1. media
  1. frigorifero
   0 frigorífero
 2. media
  1. informal frigo
   0
veszélyes anyagokkal dolgozó iparágundef
növényi anyagokkal gyógyító természetgyógyásznoun
fosszilis anyagokkal kapcsolatosadj
  1. fossile
   fóssile
kikészítés viaszos anyagokkalundef
 1. textile
hajlam más anyagokkal való vegyi stb. reakcióraundef
  1. simpatia
   simpatía
új környezetbarát anyagok kutatásával, előállításával foglalkozó szakemberundef
  1. materiologo
   tsz: -gi materiólogo
Report or add missing word to a dictionary...