COVID-19 Fight
argumentnoun USA: ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ɑgjʊmənt
  1. This argument was irresistible.
    1. Ez az érv támadhatatlan volt.
  1. This argument seemed weak enough to me.
    1. Ez az érvelés elég gyöngének tetszett előttem.
   1. This is not open to argument.
     1. Ez nem képezi vita tárgyát.
   1. The waiter got into an argument with one of the guests.
     1. A pincér szóváltásba keveredett az egyik vendéggel.
argumentationnoun USA: ɔ"rgyʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɑgjʊmenteɪʃn
argumentativeadj USA: ɔ"rgyʌ·me'ntʌ·tɪ·v UK: ɑgjʊmentətɪv
argumentativenessnoun UK: ɑgjʊmentətɪvnəs
intrinsic argumentexp USA: ɪ"ntrɪ'nsɪ·k ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ɪntrɪnsɪk ɑgjʊmənt
telling argumentexp USA: te'lɪ·ŋ ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: telɪŋ ɑgjʊmənt
advance an argumentexp USA: ʌ·dvæ'ns ʌ·n ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ədvɑns ən ɑgjʊmənt
riddle an argumentv USA: rɪ'dʌ·l ʌ·n ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: rɪdl ən ɑgjʊmənt
hang of an argumentexp USA: hæ'ŋ ʌ·v ʌ·n ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: hæŋ ɔv ən ɑgjʊmənt
Report or add missing word to a dictionary...