COVID-19 Fight
87 matches in 4 dictionaries. Details
assignv trans v USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
   1. He was assigned to the job of a sales manager.
     1. Kinevezték a munkára, mint értékesítési igazgató.
 1. law
  1. She is the person assigned to answer queries related to the investigation.
    1. Ő az illetékes személy tájékoztatást adni a nyomozást érintő kérdésekben.
  2. Has the CEO assigned a day for the meeting yet?
    1. Meghatározta már az ügyvezető melyik nap legyen az értekezlet?
  3. Ten students were assigned to help receive the visitors to the school.
    1. Tíz diákot osztottak be, hogy segítsenek az iskola vendégeit fogadni.
  4. Designing the exhibition publications has been assigned to her team.
    1. Az ő csoportjára osztották a kiállításhoz kapcsolódó kiadványok tervezését.
  5. Even after the investigation, detectives were not able to assign a motive for the murder.
    1. A nyomozást követően sem tudták a nyomozók megadni a gyilkosság indítékát.
  6. Lucy was assigned to the firm's London office for a year.
    1. Lucyt egy évre a cég londoni irodájába helyezték át.
  7. He assigned all his property to his grandchildren.
    1. Átruházta összes vagyonát az unokáira.
assign a duty to syv USA: ʌ·saɪ'n eɪ' dyuː'tiː· tʌ· saɪ'
assign a right to syv USA: ʌ·saɪ'n eɪ' raɪ't tʌ· saɪ'
assignatnoun UK: æsɪnjɑ
assignationnoun UK: æsɪgneɪʃn
assignedadj USA: ʌ·saɪ'nd UK: əsaɪnd
assigneenoun UK: æsɪniː
assignmentnoun USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
assignmentnoun USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
assignmentnoun USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
 1. US
  1. In France and Spain very short assignments of less than a month are the norm.
    1. Franciaországban és Spanyolországban az egy hónapnál rövidebb, rendkívül rövid megbízások általánosak.
  2. In the vast majority of cases assignments last for less than six months.
    1. Az esetek döntő többségében a feladatok kevesebb, mint hat hónapig tartanak.
assignornoun
heirs and assignsexp USA: e'rz ʌ·nd ʌ·saɪ'nz UK: eəz ənd əsaɪnz
assignabilityundef
assignable causeundef
assignable instrumentundef
Report or add missing word to a dictionary...