COVID-19 Fight
105 matches in 5 dictionaries. Details
attendv trans v USA: ʌ·te'nd UK: ətend
  1. Over two thousand people attended the official opening.
    1. Több mint kétezer ember látogatott el a hivatalos megnyitóra.
  2. I remember her, we both attended the conference last year in Paris.
    1. Emlékszem rá, tavaly mindketten részt vettünk a párizsi konferencián.
  1. She attends drama classes two times a week.
    1. Hetente kétszer jár drámaórára.
  2. Which school do your children attend?
    1. Melyik iskolába járnak a gyerekeid?
attendancenoun USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
  1. Attendance at lectures are compulsory all through the semester.
    1. Az előadások látogatása egész félévben kötelező.
   1. There was a large attendance at his lecture this morning.
     1. Nagy hallgatósága volt ma reggeli előadásának.
  1. Thus accompanied with the attendance both of rich and poor, Lucy returned to her father's house.
    1. Lucy tehát szegények és gazdagok népes kíséretében tért vissza a szülői házba.
  1. Hollingsworth's more than brotherly attendance gave me inexpressible comfort.
    1. Hollingsworth testvérinél is testvéribb gondozása kimondhatatlanul jólesett nekem.
  2. After the accident he needed medical attendance for a long time.
    1. A balesetet követően hosszú ideig ápolásra volt szüksége.
    1. A balesetet követően hosszú ideig ápolásra volt szüksége.
  3. School attendance is compulsory until the age of 16.
    1. Az iskolába járás 16 éves korig kötelező.
attendance at schoolexp USA: ʌ·te'ndʌ·ns æ't skuː'l UK: ətendəns ət skuːl
attendance includedexp USA: ʌ·te'ndʌ·ns ɪ"nkluː'dʌ·d UK: ətendəns ɪnkluːdɪd
attendance prizeexp USA: ʌ·te'ndʌ·ns praɪ'z UK: ətendəns praɪz
attendance registerexp USA: ʌ·te'ndʌ·ns re'ʤʌ·stəː· UK: ətendəns reʤɪstər
attendant phenomenonnoun USA: ʌ·te'ndʌ·nt fʌ·nɔ'mʌ·nɔ"n UK: ətendənt fɪnɔmɪnən
attendantsnoun USA: ʌ·te'ndʌ·nts UK: ətendənts
attend at sthexp
attendeenoun USA: ʌ·te'ndiː· UK: ətendiː
attendee(s)noun USA: ʌ·te'ndiː·z UK: ətendiːz
attend onv USA: ʌ·te'nd ɔ'n UK: ətend ɔn
attend schoolexp USA: ʌ·te'nd skuː'l UK: ətend skuːl
attend toexp USA: ʌ·te'nd tʌ· UK: ətend tuː
attend to a customerexp USA: ʌ·te'nd tʌ· eɪ' kʌ'stʌ·məː· UK: ətend tuː eɪ kʌstəmər
attend to one's devotionsv UK: ətend tuː wʌnz dɪvoʊʃnz
attend uponv USA: ʌ·te'nd ʌ·pɔ'n UK: ətend əpɔn
please attend!interj USA: pliː'z ʌ·te'nd UK: pliːz ətend
Report or add missing word to a dictionary...