COVID-19 Fight
30 matches in 2 dictionaries. Details
attendancenoun USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
  1. Attendance at lectures are compulsory all through the semester.
    1. Az előadások látogatása egész félévben kötelező.
   1. There was a large attendance at his lecture this morning.
     1. Nagy hallgatósága volt ma reggeli előadásának.
  1. Thus accompanied with the attendance both of rich and poor, Lucy returned to her father's house.
    1. Lucy tehát szegények és gazdagok népes kíséretében tért vissza a szülői házba.
  1. Hollingsworth's more than brotherly attendance gave me inexpressible comfort.
    1. Hollingsworth testvérinél is testvéribb gondozása kimondhatatlanul jólesett nekem.
  2. After the accident he needed medical attendance for a long time.
    1. A balesetet követően hosszú ideig ápolásra volt szüksége.
    1. A balesetet követően hosszú ideig ápolásra volt szüksége.
  3. School attendance is compulsory until the age of 16.
    1. Az iskolába járás 16 éves korig kötelező.
attendance at schoolexp USA: ʌ·te'ndʌ·ns æ't skuː'l UK: ətendəns ət skuːl
attendance includedexp USA: ʌ·te'ndʌ·ns ɪ"nkluː'dʌ·d UK: ətendəns ɪnkluːdɪd
attendance prizeexp USA: ʌ·te'ndʌ·ns praɪ'z UK: ətendəns praɪz
attendance registerexp USA: ʌ·te'ndʌ·ns re'ʤʌ·stəː· UK: ətendəns reʤɪstər
medical attendanceexp USA: me'dʌ·kʌ·l ʌ·te'ndʌ·ns UK: medɪkl ətendəns
  1. After the accident he needed medical attendance for a long time.
    1. A balesetet követően hosszú ideig ápolásra volt szüksége.
regular attendanceexp USA: reɪ'gyʌ·ləː· ʌ·te'ndʌ·ns UK: regjʊlər ətendəns
school attendanceexp USA: skuː'l ʌ·te'ndʌ·ns UK: skuːl ətendəns
the attendance at this lecture is very largeexp USA: ðiː· ʌ·te'ndʌ·ns æ't ðʌ·s le'ktʃəː· ʌ·z ve'riː· lɔ'rʤ UK: ðiː ətendəns ət ðɪs lektʃər ɪz veriː lɑʤ
dance attendance on syv USA: dæ'ns ʌ·te'ndʌ·ns ɔ'n saɪ'
hours of attendanceexp USA: aʊ'rz ʌ·v ʌ·te'ndʌ·ns UK: aʊəz ɔv ətendəns
lady in attendanceexp USA: leɪ'diː· ɪ'n ʌ·te'ndʌ·ns UK: leɪdiː ɪn ətendəns
physician in attendanceexp USA: fʌ·zɪ'ʃʌ·n ɪ'n ʌ·te'ndʌ·ns UK: fɪzɪʃn ɪn ətendəns
be in attendance upon syv USA: biː· ɪ'n ʌ·te'ndʌ·ns ʌ·pɔ'n saɪ'
he was given much attendanceexp USA: hiː' wʌ·z gɪ'vʌ·n mʌ'tʃ ʌ·te'ndʌ·ns UK: hiː wɔz gɪvn mʌtʃ ətendəns
number of years of school attendanceexp USA: nʌ'mbəː· ʌ·v yəː·z ʌ·v skuː'l ʌ·te'ndʌ·ns UK: nʌmbər ɔv jəːz ɔv skuːl ətendəns
attendance at churchundef
attendance bonusundef
attendance cardundef
Report or add missing word to a dictionary...