az ítélet megfordításanoun
  1. logika philos
Report or add missing word to a dictionary...