COVID-19 Fight
19 matches in 8 dictionaries. Details
bírálatv
  1. review
   USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
  1. No, jelentek meg bírálatok a könyvedről? - kérdezte.
    1. Well, have there been reviews of your book? he asked.
  1. critique
   USA: krʌ·tiː'k UK: krɪtiːk
  1. criticism
   USA: krɪ'tʌ·sɪ"zʌ·m UK: krɪtɪsɪzəm
  1. crab
   USA: kræ'b UK: kræb
  1. censure
   USA: se'nʃəː· UK: senʃər
bírálatot gyakorolv
  1. pass upon
   USA: pæ's ʌ·pɔ'n UK: pɑs əpɔn
éles bírálatnoun
  1. slam
   USA: slæ'm UK: slæm
kegyetlen bírálatnoun
  1. slam
   USA: slæ'm UK: slæm
szigorú bírálatnoun
  1. stricture
   USA: strɪ'ktʃəː· UK: strɪktʃər
bírálatnoun
  1. e Rezension
   retsɛn'zioːn
   1. pluralForm:
   2. Rezensionen
   1. genitiveForm:
   2. Rezension
  1. e Kritik
   kri'tiːk
   1. pluralForm:
   2. Kritiken
   1. genitiveForm:
   2. Kritik
 1. law
  1. r Gewahrsam
   gə'vaːɐzaːm
   1. genitiveForm:
   2. Gewahrsame
   3. Gewahrsames
   4. Gewahrsams
  1. e Beurteilung
   1. pluralForm:
   2. Beurteilungen
   1. genitiveForm:
   2. Beurteilung
bírálatnoun
  1. figurative f attaque
éles bírálatnoun
  1. old f diatribe
bírálatundef
 1. értekezés, dolgozat bírálata
bírálatundef
  1. critica
   crítica
  1. figurative censura
bírálatnak vet aláundef
bírálatot / ismertetést állít összeundef
minden bírálat felett állóundef
-bírálatundef
bírálatundef
  1. műbírálat
    1. художествена ~
  1. állatbírálat
    1. ~ на животни
bírálat nélküliundef
Report or add missing word to a dictionary...