38 matches in 8 dictionaries. Details
büszke3
  1. supercilious
   USA: suː"pəː·sɪ'liː·ʌ·s UK: suːpəsɪlɪəs
  1. proud
   USA: praʊ'd UK: praʊd
  1. prideful
   UK: praɪdfʊl
  1. lofty
   USA: lɔː'ftiː· UK: lɔftiː
  1. ikey
   USA: ɪ'kiː·
büszkeség1
  1. pride
   USA: praɪ'd UK: praɪd
  1. Az öregember arca kipirult a büszkeségtől.
    1. The old man's face lit with pride.
  2. Ha véleményt mondasz az új könyvéről, figyelj arra hogy ne sértsd meg az önérzetét.
    1. When you give opinion on his new book, be careful not to wound his pride.
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. honor
   USA: ɔ'nəː· UK: ɔnər
  1. hauteur
   UK: oʊtəːr
  1. boast
   USA: boʊ'st UK: boʊst
büszkeség nélküli3
erre büszke lehet/becsületére válik13
  1. that's a feather in his cap
   UK: ðəts eɪ feðər ɪn hɪz kæp
családi büszkeség1
  1. family pride
   USA: fæ'mliː· praɪ'd UK: fæməliː praɪd
félreteszi büszkeségét13
  1. put one's pride in one's pocket
   USA: pʊ't wʌ'nz praɪ'd ɪ'n wʌ'nz pɔ'kʌ·t UK: pʊt wʌnz praɪd ɪn wʌnz pɔkɪt
rosszul értelmezett büszkeség13
  1. false pride
   USA: fɔː'ls praɪ'd UK: fɔːls praɪd
a csapat büszkesége13
  1. flower of the flock
   USA: flaʊ'əː· ʌ·v ðiː· flɔ'k UK: flaʊər ɔv ðiː flɔk
megsérti vki büszkeségét2
  1. pique
   USA: piː'k UK: piːkeɪ
büszke1
  1. r Stolz
   'ʃtɔlts
büszke3
  1. verstiegen
   fɛɐ'ʃtiːgən
büszkeséggel telve13
büszkenoun
büszkeségnoun
  1. figurative h ornement
büszke
 1. valamire
  1. z czegoś, z kogoś dumny
büszkeség
  1. dobra duma
nemzeti büszkeség
büszke
  1. 3.3 fumoso
  1. fiero
   akire/amire: di
  1. 6.3|3.3 6.3|3.3 fero
   akire/amire: di
Report or add missing word to a dictionary...