COVID-19 Fight
gépszínbe beállítás1
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
hamis beállítás1
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
hibás beállítás1
  1. maladjustment
   UK: mæləʤʌsmənt
kocsiszínbe beállítás1
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
remízbe beállítás1
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
rendszermemória beállítás13
  1. set system memory
   USA: se't sɪ'stʌ·m me'məː·iː· UK: set sɪstəm meməriː
téves beállítás1
vmilyen beállítás2
  1. slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
géprészek beállítása1
  1. alignment
   USA: ʌ·laɪ'nmʌ·nt UK: əlaɪnmənt
kapcsolók beállítása13
  1. switch settings
   USA: swɪ'tʃ se'tɪ·ŋz UK: swɪtʃ setɪŋz
vitorlarudak beállítása1
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
<fényképezőgép> beállítása a végtelenre13
  1. infinity catch
   USA: ɪ"nfɪ'nʌ·tiː· kæ'tʃ UK: ɪnfɪnɪtiː kætʃ
vmilyen beállítást ad vminek2
  1. slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
memóriablokk hosszának beállítása13
  1. set memory block size
   USA: se't me'məː·iː· blɔ'k saɪ'z UK: set meməriː blɔk saɪz
ügyet más beállításban tüntet fel13
  1. put a new face on the matter
   USA: pʊ't eɪ' nyuː' feɪ's ɔ'n ðiː· mæ'təː· UK: pʊt eɪ njuː feɪs ɔn ðiː mætər
az "ellenőrzés" kapcsoló beállítása13
  1. set verify state
   USA: se't ve'rʌ·faɪ" steɪ't UK: set verɪfaɪ steɪt
a relatív rekord szám beállítása13
  1. set relative record
   USA: se't re'lʌ·tɪ·v re'kəː·d UK: set relətɪv rɪkɔːd
Report or add missing word to a dictionary...